Foto: Johannes Jansson/norden.org.

Arbete i Norden öppnar dörrar till nya upplevelser: det ger möjligheter att lyfta upp sin karriär och lära sig nya språk. Dessutom är nordiska löner ett väldigt lockande plus.

I andra delar av världen ser man ofta upp till de nordiska länderna – vi har lyckats bygga upp fungerande samhällen och välfärdsstater, vi kämpar för likadana möjligheter för alla och vi arbetar för att göra våra länder de bästa och lyckligaste i hela världen. 

Som nordbor har vi en massa privilegier och ett av dem är möjlighet att röra sig fritt i Norden. Flera nordiska organisationer arbetar för att vi ska kunna flytta, studera och jobba i nordiska länder. Varje år blir det lättare att söka jobb i ett annat nordiskt land, och detta är ett stort plus när det ekonomiska läget i det egna landet är instabilt. 

Det finns också en annan bonus med att arbeta i nordiska länder – nämligen nordiska löner. Lönerna i Finland är relativt höga i jämförelse med andra europeiska länder, men till exempel i Norge eller Danmark är medellönen ännu högre. År 2019 skapade Svenska Yle ett roligt test om Norden där man kan kolla hur ens egen ekonomi skulle se ut om man flyttade till ett annat nordiskt land – testa här

Hur hittar man ett jobb i Norden?

Många nordiska organisationer arbetar för att öka nordbors möjligheter att jobba i andra nordiska länder. De organiserar seminarier och olika evenemang där man kan träffa andra likasinnade, få svar på sina frågor om arbetslivet och arbetskulturen, förbättra sina kunskaper i nordiska språk, nätverka och få en massa nyttig information om det nordiska samarbetet. 

Det finns nordiska organisationer som speciellt arbetar med och för unga studerande och hjälper dem att hitta praktikplatser och sommarjobb i Norden. En bra praktikplats kan lätt leda till ett heltidsjobb. Som studerande lönar det sig att försöka utnyttja alla de möjligheter som erbjuds.

Ett nordiskt program som arbetar för att öka mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden för nordiska medborgare mellan 18-30 år är Nordjobb. De erbjuder bostäder, kultur- och fritidsprogram och handleder till och med i vardagliga ärenden som t.ex. införskaffande av skattekort och bankkort. Här kan man bekanta sig med deras verksamhet och hitta lediga arbetsplatser.

En annan organisation är Utbildningsstyrelsen. Den organiserar praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade finländare inte bara i Norden men också i andra delar av världen. Utbildningsstyrelsen betalar även ett stipendium för praktikperioden.

Om det finns en viss nordisk organisation som man speciellt är intresserad av kan det också vara ett bra alternativ att kontakta organisationen direkt och fråga om de har möjlighet att anställa praktikanter. En bra praktikant med värdefulla kunskaper är alltid till nytta.

Panu Heiskanen som flyttade från Helsingfors till Köpenhamn för att göra praktik på Nordisk Kulturfond berättar om sin väg från praktikant till anställd. 

Panu studerade kultur och kommunikation med inriktning Norden vid Helsingfors universitet, och eftersom Panu är intresserad av nordiska länder och nordisk kultur tog han initiativ och kontaktade en nordisk organisation för att fråga om praktikmöjligheter. 

– Jag hade skickat en ansökan/ett öppet brev till kommunikationsavdelningen hos Nordiska ministerrådet, berättar Panu. De hade ingen praktikplats där då men de skickade vidare mitt mejl till Nordisk Kulturfond där de gärna ville att jag skulle hjälpa till med deras kommunikation för ett par månader.

Under våren 2019 arbetade Panu som praktikant i fonden där han främst hjälpte till med kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av hemsidor, skrivarbete och arbete med sociala medier. 

– Under praktiken fick jag veta att jag hade kommit in i magisterprogrammet i tillämpad kulturanalys på Lunds universitet och jag bestämde mig för att ta emot platsen. Eftersom det blev aktuellt för mig att hitta ett nytt arbete i Skåne eller Köpenhamn frågade jag min kollega i Nordisk Kulturfond om de hade behov av en ny studentmedarbetare. 

– Efter några samtal med direktören och HR-avdelningen verkade det som att det kunde finnas en plats för mig i fonden efter min praktik, och då började jag som studentmedarbetare i Nordisk Kulturfond, sammanfattar Panu.

Panu trivs väldigt bra med arbetet i Nordens Hus, mycket tack vare det internationella samarbetet och diversiteten på arbetsplatsen.  

– Det är skönt att kunna arbeta på skandinaviska/svenska när jag (ännu) inte är så bra med danskan.

Panu Heiskanen. Foto: Anders Poulsen.

Att arbeta i Norden bjuder på nästan gränslösa möjligheter. Man kan jobba med och bli nästan vad som helst. Nordiska organisationer arbetar för att öka mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden och förstärka det nordiska samarbetet. Om man inte är intresserad av en nordisk karriär kan det ändå vara ett bra mellansteg då man kan få mer internationell erfarenhet, lära sig ett annat språk, uppleva något nytt och kanske bli Norden-entusiast.

Om skribenten
Engagemangsredaktör för Studentbladet.
Publicerad
december 14, 2020

Lämna ett svar