Hoppa till innehåll

Dash Hack bjöd på hotellupplevelse för 150 studerande

Evenemanget ordnades i år på GLO hotel Art av alla ställen. Hela 150 studerande samlades i skilda hotellrum för att lösa diverse företags designutmaningar. En av medarbetarna i Dash-gänget, Siiri Korhonen, berättar om de udda omständigheterna.

– Själv studerar jag markanvändningsplanering och trafikteknik för femte året på Aalto så det har ju egentligen inget direkt att göra med design, säger Korhonen skrattandes när vi börjar intervjun. Men det är det som är roligt, att vem som helst kan jobba kring design!

Siiri Korhonen berättar om Dash Hack.

Dash – vad är det?

Dash Hack är ett designhackathon som utmanar vårt nuvarande designtankesätt och vill inspirera, både studerande och företag att utveckla produkter och tjänster till att bli mer användarvänliga och därmed designas på bättre sätt. Evenemanget samlar ihop företag och studerande för att lösa aktuella utmaningar med hjälp av kreativ problemlösning. Dash Hack ordnades för första gången hösten 2017.

– Runtom i världen har företag tagit designen mer och mer i beaktande men i Finland ligger vi ännu lite efter med det. A och O för att nå användarna är att produkten eller tjänsten har en lätt och lyckad design som gör den användarvänlig.

Problemlösning nätterna långa

Dash Hack pågick under ett veckoslut, 20-22.11. Det började på fredag eftermiddag kl.15 och de slutgiltiga lösningarna måste lämnas in på söndag kl.12.

– Vissa sitter uppe nätterna långa och jobbar!

Foto: Mikael Westerlund.

Deltagarna delas in i team på fyra personer och tanken är att de inte ska känna varandra sedan innan. Tillsammans ska de lösa designrelaterade utmaningar som företagen försett dem med.

– Målet är att skapa så blandade grupper som möjligt med människor från olika branscher så att det blir mer tvärvetenskapligt. Vi vill inte begränsa Dash Hack till bara en viss bransch, utan alla ska få möjlighet att vara med.

Hybridevenemang

På grund av det högst egendomliga året var det länge osäkert om Dash Hack alls skulle kunna ordnas och ifall det i så fall måste ordnas på distans.

– Vi övervägde att gå över till att ha evenemanget helt på distans men samtidigt ville vi verkligen att alla deltagare skulle få känslan av att vara med på Dash Hack. Efter många om och men insåg vi att den bästa lösningen skulle vara att ta in på hotell.

– På så sätt kunde vi ordna evenemanget fysiskt samtidigt som vi kunde vara ansvarsfulla och se till att alla grupper jobbade skilt för sig med uppgifterna på sina hotellrum. All kommunikation mellan oss, företagsrepresentanterna och grupperna sköttes också på distans.

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var tagen av Nhut Trieu. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Det här var en win-win situation för alla, inte minst för Glo hotellet vars kunder drastiskt minskat under pandemin, anser Korhonen. Som de flesta evenemang just nu ordnades också Dash Hack som ett hybridevenemang där de som ville kunde delta på distans.

– Det här är ett exempel på hur man på ett kreativt sätt kan skapa evenemang mer ansvarsfullt under corona-tider.

Inte helt som på Strömsö 

Som väntat uppkom det också en del utmaningar.

– Den stora frågan var hur vi kunde skapa en bra känsla bland deltagarna trots att kommunikationen skedde på distans, man såg ju knappt varandra. En annan utmaning var att se till att begränsningarna och restriktionerna följdes under hela evenemanget. Tekniken var den tredje utmaningen för oss. Lyckligtvis orsakade de tekniska problemen bara en del förseningar men inga desto större svårigheter. Överlag gick allting ändå bra.

Teamet bakom Dash Hack 

Det som började som ett team på ungefär 20-30 personer blev till slut en grupp på omkring 50 personer som tillsammans skulle planera Dash Hack det här året.

– Arbetet började redan i januari i år och teamet har vuxit under årets gång. Vi delade in oss i olika arbetsgrupper, bland annat ett plattformteam som funderade på hur alla ska kunna vara i kontakt med varandra trots distansen, venue-teamet som planerade utrymmet, programteamet, marknadsförings-och kommunikationsteamet osv.

Korhonen hoppade själv in i marknadsförings-och kommunikationsteamet under sommaren.

Nhut Trieu. Foto: Mikael Westerlund.

Stora företag och spännande utmaningar 

Fazer, Tikkurila, Citycon, F-Secure och Vaisala var de fem stora företagen som i år deltog i Dash Hack.

– Det var verkligen roligt att vi fick med så pass stora och kända företag. Fazer önskade att deltagarna skulle utveckla designen av dominokexets brand för att göra det mer attraktivt. Vaisala ville i sin tur utveckla en användarvänlig produkt med vilken det sku vara lättare att mäta företagens koldioxidavtryck.

Korhonen menar att tekniken för att mäta koldioxidavtryck redan finns men att tanken är att skapa en plattform som är lätt att använda för vem som helst, också för de utanför branschen. Här kommer designen in som nyckeln för en användarvänlig plattform.

Det här är ett tydligt exempel på hur design kan påverka stora och aktuella helheter som bland annat hållbar utveckling.

Foto: Mikael Westerlund.

– På grund av sekretesskäl kan jag inte säga hurdana lösningar grupperna kom fram till men företagen var väldigt nöjda med resultaten. Nu får företagen helt enkelt jobba vidare med de här lösningarna om de vill.

Networking och upplevelser för livet 

Trots att Dash Hack fungerar som en tävling där de bästa grupperna vinner priser av företagen är inte poängen med hackathonet tävlingen, menar Korhonen.

– Det handlar snarare om att få ut så mycket som möjligt av evenemanget genom att knyta kontakter med både företagen och de andra deltagarna. Dessutom lär man sig nya kreativa problemlösningsfärdigheter.

Kommunikationsteamet sitter och jobbar. Från vänster: Lotta Lassila, Siiri Korhonen och Kiri Huhtanen. Foto: Nhut Trieu.

– Det var verkligen roligt att vi kunde ordna Dash Hack delvis fysiskt under de här konstiga omständigheterna och roligt också att allt blev så lyckat.

Korhonen vill också lyfta fram nyttan i att delta i Dash Hack. Hon menar att företagen, trots deras högklassiga karaktär, uppskattade deltagarnas lösningar och fick mycket värdefull information via hackathonet.

– Det är viktigt att komma ihåg att trots att man är ung och studerande kan man ge de här företagen mycket och påverka deras utveckling.

Vad tycker du?