Hoppa till innehåll

Gulisar i coronatider

Att påbörja sina studier är alltid ett stort och spännande steg mot ambitiösa mål och sitt drömyrke. Studentvärlden bjuder på nya vänner, roliga evenemang, galna fester och en massa ny information. Man utvecklar sig själv och sina färdigheter, blir bättre på många saker och börjar se sin egen väg mycket klarare. Det sägs att utbildningstiden är den bästa tiden i livet, men är den lika rolig och givande om man studerar under undantagstillståndet? Gulisar och tutorer från Aalto- och Helsingfors universitet berättar om sina erfarenheter kring informationsförmedling, studier och socialisering under coronakrisen.

Tutorer spelar alltid en väldigt stor roll när nya studerande välkomnas till universitetet: de hjälper gulisar att bekanta sig med den akademiska världen, de visar universitetet och berättar om de viktigaste sakerna som man som ny måste veta för att börja sitt första studieår på universitetet. Tutorer fungerar som guider och deras jobb är otroligt viktigt.

I år har tutorer fått uppleva något unikt då alla börjar sina studier under så konstiga förhållanden. Det har orsakat utmaningar, och i dessa tider betonas tutorers insats extremt mycket. Vilma Vanhanen, som i år är ansvarig för nya och internationella studerande i SISTA ry – en studentorganisation för inredningsarkitektur vid Aalto-universitetet, Skolan av Konst och Design, berättar att de har fått tillräckligt med information och instruktioner gällande COVID-19 och andra rutiner på universitetet. Själva Aalto-universitetet och AUS (Aalto-universitetets Studentkår) har informerat bra men något som ännu kunde utvecklas är informering om evenemang samt praktiska saker i läsordningar.

– Detta är ju förståeligt i dessa tider, många saker har förändrats och förändras fortfarande. Själv önskar jag mer öppenhet av både studerande och universitetet så att all informering skulle fungera så bra som möjligt, säger Vilma.

Aaltos nya studerande Ella Kankaanpää som påbörjar sina studier i inredningsarkitektur berättar att informering om vissa saker har varit lite långsam och otydlig på grund av coronasituationen. Ändå upplever hon att allt har fungerat mycket bra, det har inte uppkommit några problem.

Julia Viro, en av tutorerna vid Helsingfors universitet, berättar att det största problemet har varit osäkerheten. Ingen vet vad som kommer att hända och allt förändras väldigt snabbt.

– Man får information om allt jättesent och då får också gulisarna all information väldigt sent, vilket såklart stressande, särskilt när man börjar studera på ett helt nytt ställe. Men det är inte mycket vi kan göra åt det, så det viktigaste är att få fram informationen till gulisarna så snabbt som möjligt, säger Julia.

På båda universiteten förekommer samma problem – osäkerhet, försenad informering och snabba förändringar. Coronasituationen påverkar både gamla och nya studerande men också lärare. Det enda man kan göra är att vara tålmodig och försöka anpassa sig till omställningar, samt vara öppen för nya sätt att arbeta och organisera sina studier.

Att påbörja sina studier som en internationell student har varit speciellt svårt i år: med alla undantagstillstånd och all osäkerhet har det även varit besvärligt att komma in i Finland. På grund av situationen i världen har det varit svårt att kunna planera någon semesterresa eller till och med besöka sina släktingar i andra städer och länder, men när man talar om att flytta till ett annat land under coronatiden kräver det mycket arbete och ansträngningar för att lyckas. I många fall är det inte ens själva individen som bestämmer utan det beror ofta på de specifika ländernas egna regler och instruktioner. Tyvärr finns det sådana studerande som inte har fått komma till Finland fastän deras studier redan kommit igång.

Orienteringsvecka i praktiken

Orienteringsvecka är viktig för gulisar: de får lära känna varandra och universitetet, de träffar sina kommande lärare och får en massa ny information som ska hjälpa dem att klara sig och lyckas med studierna. Aalto-universitetet och Helsingfors universitet har arrangerat orienteringsveckor för sina nya studerande på olika sätt. På Aalto har den ordnats i relativt vanlig ordning.

– Hittills har alla evenemang ordnats med närträffar, vilket är väldigt fint, säger Vilma Vanhanen. Ändå skulle det vara bra att arrangera också online-evenemang, så att de som inte vill delta i evenemangen på grund av corona ändå kunde vara med online.

Ibland fungerar det bra med distansevenemang, men när det gäller orientering och möjligheter att träffa nya människor är de inte lika givande. Det är mycket viktigt att nya gulisar får lära känna varandra och att de redan i början av studierna börjar bygga upp sitt nätverk. Ella Kankaanpää berättar att det ordnades en gulispicknick innan studierna inleddes där hon fick träffa sina nya studiekamrater. Socialisering är en stor del av studentlivet, och det är viktigt att på något sätt kunna erbjuda nya studerande denna möjlighet.

Vid Helsingfors universitet arrangerades orienteringsveckan på ett annat sätt. Allt program under orienteringsveckan var på distans, vilket var i enlighet med humanistiska fakultetens linjer, berättar Julia Viro. Alla mötena som ordnades av tutorer skedde via Zoom men universitetets egna tillfällen var antingen på Zoom eller streamade på Unitube.

– Det finns vissa begränsningar och svårigheter att ordna så mycket på distans men det är det ansvarsfulla och rätta valet just nu, tycker jag. Vi ska ändå ha några närträffar, till exempel campusrundan, men de är inte obligatoriska – det finns också möjlighet att delta på distans, säger Julia.

Fastän det är otroligt viktigt med all socialisering och gemensamma fester måste man alltid prioritera hälsan, speciellt i dessa underliga tider. Julia berättar, att alla som deltar i närträffar måste komma ihåg att hålla avstånd och ha tillräckligt små grupper, så att alla gulisar inte behöver sättas i karantän om någon råkar ha corona i gulisgruppen.

I stora drag har orienteringsveckan ändå lyckats bra. Både gamla och nya studerande från Aalto- och Helsingfors universitet önskar att kurser, i mån av möjlighet, främst kunde vara i form av närundervisning. Enligt vissa forskningar har man mindre motivation samt svårigheter att koncentrera sig när alla kurser ordnas på distans. Vi får hoppas att finländska myndigheter och universitet hittar på innovativa och trygga sätt att arrangera mera närundervisning i höst.

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?