Hoppa till innehåll

Studentnationer och ämnesföreningar för gulisar och gamyler

Vad är en studentnation?

En nation är en studentförening som erbjuder en massa aktiviteter. Studentnationer arrangerar olika  evenemang såsom mysiga kvällar och stora fester samt exkursioner, resor och picknickar. Dessutom erbjuder vissa nationer stipendier och studentlägenheter för sina medlemmar. Det finns också en bred klubbverksamhet, t.ex. körer, orkestrar och idrottsklubbar.

Studentnationer värnar mycket om sina vänskapsförhållanden och inte bara med finländska nationer men också med utländska, bl.a. svenska och estniska, och arrangerar gemensamma evenemang och besök. Om man hör till en nation är man alltid välkommen att besöka även andra.

Studentnationernas huvudmål är att förena alla studerande och bygga en stark gemenskap. Nationerna samlar studenter med olika bakgrund och från olika studieinriktningar, det betyder att man som medlem kan träffa nya människor även från andra fakulteter och få vänner för livet.

I huvudstadsregionen finns 16 studentnationer varav fem är svenskspråkiga

Nylands Nation – Finlands äldsta nation, grundad 1643. Nationen har ca 650 medlemmar varav två tredjedelar studerar vid Helsingfors universitet och en tredjedel studerar på bl.a. Aalto, Arcada och Hanken.

Teknologföreningen – svenskspråkig nation vid Aalto-universitetet, grundades 1872. TF har ca 750 ordinarie medlemmar samt ca 850 Ständiga Äldre Medlemmar (examinerade medlemmar).

Vasa Nation – nationen för studerande i Helsingforsregionen med anknytning till Österbotten. Nationen har ca 300 medlemmar.

Åbo Nation – nationen för svenskspråkiga studenter med rötterna i Åbo, Åboland, Åland, Björneborg, Västra Nyland och Tammerfors.

Östra Finlands Nation – nationen för alla de studerande som är hemma från Sibbo, Borgå, Lovisanejden och Kotka och som studerar i Helsingfors. ÖFN har ca 180 medlemmar.

Nylands Nation. Foto: Nylands Nations Instagram.

Utöver nationerna finns det också många finsk- och svenskspråkiga ämnesföreningar. I princip fungerar de på samma sätt som nationerna, men till skillnad från nationerna, samlar de ihop studerande från samma fakulteter och program. Nästan alla utbildningsprogram har en egen ämnesförening som arrangerar möten, mysiga kvällar med mat och drinkar, exkursioner, fester, spelkvällar och övriga evenemang samt informerar studerande om viktiga grejer gällande utbildningsprogrammet. Ämnesföreningar erbjuder sina medlemmar intressebevakning och arbetslivs- och studienätverk. Att vara med i en ämnesförening är ett bra sätt att träffa nya och gamla studerande, hitta nya vänner, stötta varandra och påverka studentlivet.

Svenskspråkiga ämnesföreningar vid Aalto-universitetet

Akvaämnesföreningen för vattenförsörjning, vattenbyggnadsteknik och vattenverksamhet som välkomnar alla med intresse för vattenbranschen.

Data Guild rystudentföreningen för Data Science studenter.

Jord- och bergbyggnadsklubbföreningen för geobyggande, särskilt grund- och bergbyggnad och jordmekanik.

Studentförening av landskapsarkitektur Vista rfen ideell förening för landskapsarkitektursstuderande som har för avsikt att främja landskapsarkitekturens ställning både vid Aalto-universitetet och i hela Finland.

Sista ryen studentorganisation för inredningsarkitektur studerandena vid Aalto universitetet, Skolan av Konst och Design.

Mer information hittar du här.

Svenskspråkiga ämnesföreningar vid Arcada

Commedia rf – specialföreningen för media- & kulturstuderanden.

HanSe – Handel- och service Studentförening rf – ämnesföreningen för alla studerande inom företagsekonomi, international business och turism.

HoSK – Kamratförbundet vid institutionen för hälso- och socialvård – föreningen för studenter inom Institutionen för hälsa och välfärd.

Kult rf – ämnesföreningen för kulturproducentstuderande.

TLK – Tekniska Läroverkets Kamratförbund rf – föreningen för ingenjörsstuderande vid Tekniska Läroverket i Helsingfors.

Mer information hittar du här.

Svenskspråkiga ämnesföreningar vid Helsingfors universitet

Borderline – ämnesföreningen för socialpsykologistuderande vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Ämnesföreningen Didacta – föreningen för dem som studerar pedagogik eller vuxenpedagogik på svenska vid pedagogiska fakulteten. 

Habitus – ämnesföreningen för sociologistuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

J-Komm – ämnesföreningen för journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Lycksalighetens ö – en ämnesförening för alla som studerar nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. 

Medicinarklubben Thorax – ämnesföreningen för svenskspråkiga medicine-, odontologie- och veterinärmedicinstuderande vid Helsingfors Universitet.

Octavia – ämnesföreningen för studerandena i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Politicus – en ämnesförening för svenskspråkiga studerande på statsvetenskapliga fakulteten.

Saga – ämnesföreningen för alla som studerar nordiska språk.

Skaldämnesföreningen för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation.

Spektrum – svenskspråkig ämnesförening vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet.

Svenska Naturvetarklubben – ämnesföreningen för svenskspråkiga biologi- och geografistuderande. Föreningen är också öppen för övriga naturvetenskapligt intresserade. 

Svenska Studenters Agro-forst förening – föreningen för alla svenskspråkiga studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. 

Statsvett – ämnesföreningen för studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan som har statsvetenskap som huvudämne. 

StudentOrganisationen vid Soc&kom – ämnesförening för alla studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Bland medlemmarna finns personer som studerar journalistik, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete, statskunskap och rättsvetenskap.

Saga r.f. Foto: Sagas Instagram.

Oavsett om du är gulis eller gamyl är det aldrig försent att bekanta dig med nationernas och ämnesföreningarnas verksamhet. De organiserar en massa roliga evenemang och stöder den sociala gemenskapen. Som medlem får man lära sig nya saker om studentlivet och bredda sitt nätverk samt påverka studievärlden.

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?