I dagens läge är det otroligt viktigt med volontärarbete. Fastän vi inte kan åka utomlands för att hjälpa människor på andra sidan jorden finns det alltid behov på hemmaplan. Människor som hör till riskgrupperna behöver vår insats och nu är det dags att göra skillnad.

Att vara volontär är ingen ny trend. Det finns alltid behov av volontärarbete, i större eller mindre utsträckning, oavsett situationen i samhället. Under svåra tider är frivilligarbete extremt aktuellt och gemenskap och samhörighet blir ännu viktigare än tidigare. Under coronakrisen har vi, unga studerande, möjlighet att bidra, stödja vårt samhälle och kämpa tillsammans för att vinna kriget mot viruset.

I Finland finns det många organisationer som arbetar för att öka kunskap om och intresse för volontärarbete. De skolar frivilliga, organiserar evenemang och hjälper förstås människor som är i behov av stöd. Det finns många individer som vill vara till nytta och som på många olika sätt är aktiva inom volontärbranschen.

Under coronakrisen har vissa företag och organisationer i Finland och i andra delar av världen breddat sin verksamhet för att kunna erbjuda hjälp och på så sätt bidra till ett fungerande samhälle. En sådan organisation är Reservofficerare vid Nylands Nation r.f. 

Den grundades samma år som Finlands självständighets 40-års jubileum firades. Föreningen blev snabbt väldigt populär bland nationens reserv- och underofficerare, och den fick småningom smeknamnet ”Buskskyttarna”. Föreningens syfte är att verka för sina medlemmars vilja att försvara fosterlandet och intresset för officerens uppgifter. Normalt engagerar föreningen sig i lättsinnig studentverksamhet men samhällsansvar har alltid spelat en central roll för föreningen och dess verksamhet. Detta har ofta skett genom repetitionsövningar och insamlingar till bland annat krigsveteranerna.

Alexander Seppälä, ordförande för Reservofficerare vid Nylands Nation r.f., berättade för Studentbladet om föreningens nya koncept som erbjuder hjälp att sköta ärenden för människor i nöd  i Helsingforsregionen.

– Den pågående krisen är en väldigt jobbig situation för Finland och världen och en situation då de som har möjlighet att hjälpa till skall göra det. Som vi vet så finns det många som inte kan gå till matbutiken eller apoteket. Då uppkom den här idén kring att hjälpa människor i riskgruppen. Vi erbjuder oss att sköta ärenden för äldre släktingar, vänner och bekanta som behöver hjälp i Helsingforsområdet.

Alexander berättar att prioritet ges till särskilt viktiga ärenden som t.ex. nödvändiga apoteksbesök och livsmedelsinköp och till personer som inte har möjlighet att få hjälp via andra vägar. Alla tjänster utförs utan personlig kontakt. Buskskyttarna vidtar alla nödvändiga skyddsåtgärder och kontakt sker per telefon eller elektroniskt. Varorna lämnas utanför hemdörren. 

– Ifall du har en nära person till dig som inte i nuläget kan gå till butiken själv kan du gärna be honom eller henne vara i kontakt. Du kan även själv vara i kontakt med oss, uppmanar Alexander.

Kontakt kan riktas till:

+358 50 349 6666 (SMS, WhatsApp, Telegram, Signal) / resoffNN@gmail.com

Vill du hjälpa?

I huvudstadsregionen finns det en massa möjligheter att hjälpa människor i nöd. Studentbladet har samlat in kontaktuppgifter till olika organisationer som letar efter volontärer.

Esbo stads frivilligverksamhet

Helsingforsmarthas hjälpgrupp

Helsingforsmission

Helsingfors stads frivilligverksamhet

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry

Pelastusarmeija

Röda Korset

Uusimaalaiset

Vanda stads frivilligverksamhet

Vapaaehtoistyö.fi

Volontärverksamhet på HUS sjukhus

Lämna ett svar