Hoppa till innehåll

Så här lyckas du med arbetssökning

För att få veta mer on rekryteringsprocess och få tips om hur man lyckas med sin ansökan träffade jag Heidi Tuomikorpi som jobbar på Eezy Personnel. Tuomikorpi har jobbat med rekryteringsuppgifter i över 10 år, hon har sökt personer till väldigt olika uppgifter på olika nivåer: från experter till ledare. Som rekryterare samarbetar hon mycket med företagskunder och arbetssökande samt till arbetet hör det också att skaffa nya kunder. Idag är det mycket vanligt med direktsökning, det betyder att rekryterare söker potentiella arbetstagare utan rekryteringsannonser – de använder headhunting.

–  Det finns många uppgifter som kräver speciella kunskaper, och det är svårt att hitta lämpliga människor. I sådana fall finns det ett behov av att rekryterare själva letar efter potentiella kandidater istället för att de skulle söka arbetsplatser, berättar Tuomikorpi.

Hur hittar man ett bra jobb?

–  Det lönar sig både att skicka öppna ansökningar till organisationer som man är intresserad av och att svara på arbetsplatsannonser. Om man är intresserad av en viss organisation, och gärna vill arbeta just där, är det alltid en bra idé att ta kontakt eller lämna in en öppen ansökan. Ändå är det viktigt att ta hänsyn till att det tar sin tid. Man kan inte förvänta sig att få svar genast. Det viktigaste är att organisationen får arbetssökandens uppgifter och kan ta kontakt med den när det blir relevant.

Organisationer och företag får många öppna ansökningar. Det lönar sig att ta kontakt, t.ex. ringa, i något skede och berätta om ens intresse för organisationen i fråga och om att man lämnat in en öppen ansökan. På det sättet kontrollerar man att ansökan har kommit fram, man får personlig kontakt med en potentiell arbetsgivare och samtidigt hjälper det att bli mer synlig.

Det är även viktigt att vara aktiv och följa olika kanaler. Idag är sociala medier otroligt viktiga när det gäller jobbsökning. Det kan vara en bra idé att följa på sociala medier de organisationer och företag som man är intresserad av. Det är många bolag som annonserar om lediga arbetsplatser just i sina egna sociala medier. Det viktigaste med jobbsökning är att vara aktiv och motiverad.

Klarhet och tydlighet

– Det är viktigt att rekryterare genast ser allt som hon eller han behöver veta. Båda ansökan och CV ska vara strukturerade klart och tydligt, det måste vara lätt att hitta lämplig information om t.ex. utbildningsnivå och tidigare arbetsuppgifter.

Det är centralt att få väsentliga saker fram. Man ska skriva både CV och ansökan med arbetsplatsen i eftertanke och anpassa dem till uppgiften man ansöker till.

– Skicka inte samma ansökan och samma CV till alla organisationer – anpassa dem! Det är viktigt att tänka på jobbet man söker och försöka anpassa sin ansökan till detta ställe. Det är även bra att tänka på rekryteraren och vad som han eller hon vill se i ansökan. Om det finns vissa krav som arbetssökande måste uppfylla är det väsentligt att ta dem fram tydligt.

– Om man inte har tidigare erfarenhet är det viktigt att betona i ansökan att man är mycket motiverad, att man har ett stort intresse för arbetsuppgifterna i fråga och att man lär sig snabbt.

Skriv inte samma saker i ansökan som du redan har i CV. Använd ansökan som en plats där du kan berätta mer om dig själv och visa din personlighet samt berätta om saker som inte finns med i CV. I CV:n är det däremot bra att betona bland annat tidigare arbetsuppgifter, som kan vara relevanta för arbetsgivaren. Det är extremt viktigt att öppna vad som tillhört tidigare arbetsuppgifter. Det duger inte att bara ha en titel, man måste öppna vad man har gjort. Det är även bra att berätta i ansökan eller vid ett intervjutillfälle hur man har utvecklats på tidigare arbetsplatser.

Bra språk och tydligt innehåll i ansökan och CV är mycket viktiga. Det ska vara lätt att hitta all relevant information, både personuppgifter och information om tidigare arbetserfarenhet samt utbildning.

Intervjutillfället

Vid ett intervjutillfälle är rekryterares mål att se vem arbetssökande är – den äkta personligheten. Det är viktigt att vara sig själv så rekryteraren får en ärlig bild av vem arbetssökande är och hurdan man är som person.

– Korrekt, vårdad och sig själv – det är bäst! sammanfattar Tuomikorpi.

Att anpassa sin personlighet

– Som rekryterare känner jag bra organisationer och deras jobbkulturer. Vid intervjutillfället är det viktigt att avgöra om personen i fråga skulle passa in i denna arbetsgemenskap – skulle hon eller han trivas där. Organisation och arbetsmiljö spelar en stor roll, alla platser är olika och där behövs olika människor. Att kunna anpassa sig är viktigt men ändå ska man vara sig själv. Det viktigaste är att ha bra balans!

– Om man försöker vara någon som man inte är syns det snabbt och det är inte bra. Det är viktigt att arbetssökande får ett jobb där hon eller har trivs bra – man är på jobbet varje dag, och det går inte att låtsas vara någon annan hela tiden.

Egen motivation är en nyckel till succé

Man ska försöka vara sig själv och ta fram sin motivation, man ska visa att man är entusiastisk och aktiv, att man är intresserad av jobbet och organisationen samt att man har tänkt på frågor att ställa. Det är viktigt att visa att man vill ha just det här jobbet. Rekryterare vill se att arbetssökande är intresserade och motiverade – det ska man ta fram vid ett intervjutillfälle.

Det är även viktigt att komma ihåg självklara saker – att komma i tid och förbereda sig för intervjun – det är en bra början.

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?