Hoppa till innehåll

Undersökning: över en tredjedel av studerande deltar inte i någon fritidsverksamhet

Förra veckan publicerades resultaten av Studerandenas huvudstadsregion 2019-undersökningen. Vi skrev om resultaten angående boende och mobilitet här.

Det tredje temat – delaktighet – var nytt för enkätundersökningen i år. Med det ville man undersöka hur studerande upplever grupptillhörighet och sina möjligheter att påverka sin studie- och stadsmiljö.

Studerandena frågades om de deltar i någon sorts kollektiv fritidsverksamhet: exempelvis klubbar, organisationer, föreningar, hobbygrupper eller andlig/spirituell verksamhet. 33 procent svarade att de deltar aktivt, 29 procent ibland och 39 procent aldrig.

Den höga andelen studerande som inte deltar i någon kollektiv fritidsverksamhet kan eventuellt förklaras med att en del har hobbyer som inte fyller de ovan nämnda kraven. Exempelvis någon fritidsverksamhet som man främst sysslar med ensam räknas inte.

Upplevelsen av grupptillhörigheten inom studerandesamfundet skiljer sig klart mellan universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande. Ungefär hälften av universitetsstuderande svarade att de identifierar sig med en studerandeorganisation inom sitt läroämne eller utbildningsområde, medan motsvarande andel för yrkeshögskolestuderande bara var en femtedel.

Studerandena frågades också om de anser att studerandeorganisationernas verksamhet är öppen och lätt att gå med i. Av universitetsstuderande svarade 64 procent ja, medan motsvarande andel för yrkeshögskolestuderande var 46 procent. Universitetsstuderande tycker också att det är lättare att påverka sin studerandeorganisations verksamhet (64 procent svarade ja) än yrkeshögskolestuderande (56 procent svarade ja).

Intresset för att påverka var ändå på samma nivå för både universitetsstuderande och yrkeshögskolestuderande. Drygt hälften av båda grupperna svarade att de är intresserade av att påverka sin högskolas tjänster och utbildning.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?