Hoppa till innehåll

HU utlyser klimatnödläge – ny kurs i hållbarhet blir snart obligatorisk för alla

Den 29 november skrev Helsingfors universitet under en gemensam deklaration av klimatnödläge. Bakom Climate Letter-kampanjen ligger brittiska The Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC), amerikanska Second Nature och FN:s miljöprograms Youth and Education Alliance.

Tusentals universitet och högskolor har redan skrivit under deklarationen, som nu i december presenteras på FN:s klimatkonferens i Madrid (COP25). De finländska universitet som utöver HU har skrivit under är Åbo universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet och Hanken.

I deklarationen förbinder sig universiteten och högskolorna till att förstärka sitt engagemang för klimatet genom tre punkter: mera klimatrelaterad forskning och undervisning, mera praktisk kunskap i klimatfrågor bland personal och studerande samt koldioxidneutralitet 2050 eller tidigare.

– Det är viktigt att universitetets ledning förbinder sig till de här målen och ger en signal om att det finns en genuin vilja, inte bara lösa ord, säger Tom Böhling, prorektor med ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor på HU.

Hållbarhet inom varje område

HU:s mål är aningen ambitiösare än minimimålet 2050 – den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral senast 2035, helst tidigare. Hållbar utveckling har varit på agendan redan en stund, så HU behöver inte starta från noll.

– Vi har redan i några år kompenserat och försökt minska på våra flygresor, och bland annat i Vik finns det solpaneler på varje byggnad. Men det finns mycket som ännu måste göras. Därför grundade vi i år en hållbarhetsgrupp som i sin tur består av sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Till arbetsgruppernas områden hör bland annat resor, byggnader, digital verksamhet, upphandlingar och cirkulär ekonomi inom universitetets laboratorie- och kontorsverksamhet. Arbetsgrupperna ska nästa år ge sin första rapport, som sedan beaktas i universitetens strategi för de kommande tio åren. Universitetets styrelse ska godkänna strategin i början av nästa år.

– I strategin lyfter vi upp hållbarheten till något som genomsyrar all vår verksamhet. För alla olika områden har vi tydliga målsättningar som går att mäta.

Ny kurs för alla studerande

De konkreta kraven på den egna verksamhetens koldioxidneutralitet är bara en del av hållbarheten. Universiteten har också en roll i att utbilda experter och producera forskning som kan bidra i kampen mot klimatuppvärmningen, säger Böhling. För det syftet inrättades redan i fjol institutet för hållbarhetsvetenskaper Helsus.

Också den ”vanliga” undervisningen kommer att påverkas. Alla lärare kommer att delta i seminarier där målet är att lära sig hur hållbarhet kan beaktas i all undervisning. En ny fem studiepoängs kurs kommer också att introduceras nästa hösttermin, med fokus på klimat och hållbarhet i bredare bemärkelse.

– Kursen är delvis generell, delvis ämnesspecifik. Till en början kommer den att vara frivillig, men inom några år ska den vara obligatorisk för alla studerande vid HU, säger Böhling.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?