Hoppa till innehåll

Kolumn: Är nyfinländare inom kulturen ett hot eller en möjlighet?

Kultur är ett väldigt abstrakt begrepp som kan tolkas på otroligt många olika sätt. Kultur i sig kan innehålla en massa fenomen och traditioner, föremål och konst, minnen och värderingar – och de kan alla tolkas på olika sätt beroende på tid och rum. Men även människors egna upplevelser formar kultur. Så när vi bygger något nytt, när vi skapar kultur, bidrar vi med våra sällsynta färdigheter och egenskaper.

Ju flera mångsidiga bakgrunder vi har desto finare kultur kan vi skapa. Men hur är det att jobba med kultur som nyfinländare? Det här diskuterades på evenemanget Same, same – and different som arrangerades av kulturproducenter från Arcada på Luckan i Helsingfors.

Evenemangets tema var kulturutbyte där var och en fick uppträda med sina unika talanger. Under kvällen fick publiken njuta av intressanta musik- och dansuppvisningar, som presenterades av artister från olika kulturer: dansperformanser av Nacre Die Nasty från Frankrike, Shreya Saha från Indien, Natasha Kyle från Brasilien och dansgruppen Orphic Dance Crew från Finland samt musikuppvisning av Mundher Al-Ani från Irak.

Mundher Al-Ani. Foto: Alexandra Björkholm.

Efter de konstnärliga framställningarna diskuterades kulturbranschen i Finland av representanter från olika länder. För att dela med sig av erfarenheter inom kulturarbete deltog i diskussionen fyra personer med olika konstnärliga bakgrunder. Konst och kultur har alltid varit närvarande i deras liv oavsett vilket land de råkat befinna sig i.

Under diskussionen fick Finland som ett nytt hemland en massa komplimanger. Här är trygghet ett stort plus – eftersom det i Finland känns tryggt att vara annorlunda. Alla i panelen var överens om att när man får vara sig själv har man större kapacitet att skapa kultur, och även bidra med sina kunskaper i den akademiska världen.

Shreya Saha. Foto: Alexandra Björkholm.

Även språkfrågan var på tapeten under kvällen. Många stipendier och bidrag, i både kultur- och forskningsvärlden, kan nämligen sökas endast på finska eller svenska. Å ena sidan är det helt förståeligt men å andra sidan begränsar det sökandes möjligheter, vilket utesluter nya perspektiv på kultur och samhälle.

Förutom att vara skicklig på stipendieansökningar är det i kulturbranschen även viktigt att känna rätta personer. Panelen ställde sig frågande till hur man kan lyckas med det som ny i landet, och slutsatsen blev att det som nyfinländare är svårt att ha inflytande på konst och kultur. Det här eftersom man har ett så pass litet eller begränsat nätverk.

Som en åskådare till paneldiskussionen är det främst en sak jag tar med mig från Luckan: Våra bakgrunder gör oss unika och vi kan bidra med kunskaper och synvinklar. Det här för att tillsammans skapa en fantastisk framtid. Men för att förvekliga den behöver vi lika möjligheter för alla. Oavsett om man har bott här hela sitt liv, 20 år eller två månader. Finland är enligt viss statistik världens lyckligaste land. Men för att på riktigt förvekliga statistiken borde vi alla förstå att  framgångens hemlighet är att alla får vara med.

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?