Hoppa till innehåll

Essayah: Studentkårernas obligatoriska medlemskap kränker studerandes föreningsfrihet och jämlikhet

Efter ett spörsmål från Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah har Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen svarat att man under Rinnes regering kommer inleda en utredning gällande obligatoriskt kårmedlemskap. Så här löd frågan:

På vilket sätt ska regeringen säkerställa att varje studerande har en i grundlagen tryggad föreningsfrihet och att alla högskolestuderande är jämställda sinsemellan?

Till spörsmålet hör att Essayah anser att kårmedlemskapet, när obligatoriskt, bryter mot studerandes föreningsfrihet. Hon säger i ett pressmeddelande tidigare denna vecka att det blir problematiskt ur en laglig synvinkel när kåravgifterna finansierar annat än studierelaterade sakfrågor.

Essayah säger även att den obligatoriska kåravgiften kränker studerandes jämlikhet. Det här eftersom de som studerar på yrkeshögskola får välja, medan universitetsstuderande inte har något val. Och eftersom studerande på yrkeshögskolor även ska omfattas av studenthälsovården, säger Essayah att vårdavgiften inte längre kan motivera studentkårernas obligatoriska medlemskap.

Medeltida skyddsstrukturer

I Kosonens svar till spörsmålet refererar hon till tidigare utredningar från regeringen, vilka förut inte kunnat fälla det obligatoriska kårmedlemskapet. Det samma gör Laura Wathén, styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet, i ett svar på en insändare i Helsingin Sanomat. Insändaren är skriven av Markus Myllyniemi, som anser att ”dagens samhälle inte är i behov av medeltida skyddsstrukturer”.

Enligt Myllyniemi är det dags för studerande att få ta hand om sig själva, och han anklagar HUS för att använda medlemsavgifterna till att finansiera deras företag Ylva. Dessutom kritiserar han de facto att studerande inte har möjlighet att välja sin vårdtjänst.

Studentkårerna har blivit aktörer som kan jämföras med stora företag, som helt lagligt samlar in avgifter från studerande för att stödja sitt eget företag. Samtidigt finansierar medlemsavgiften en privat vårdstiftelse som har monopol över högskolestuderandes hälsovård.

Markus Myllyniemi, HS 19.9.2019

Det här stämmer inte enligt Wathén, som säger att företagets inkomster finansierar medlemmarnas studietid och inte vice versa. Vårdavgiften försvarar hon med att rosa Studenthälsans tjänster. Läs hela hennes svar här.

Vad händer nu?

I en intervju till Studentbladet säger Wathén att hon inte är förvånad över regeringens kommande utredning. De har varit förberedda redan länge.

– Förra året sade utskottet för konstitutionella frågor att man bör utreda kårmedlemskapet. Och i Rinnes regeringsprogram står det att man kommer göra en bedömning av den administrativa autonomins tillstånd inom olika universitet, och hur den motsvarar vad som står i grundlagen.

I samarbete med Studentkårernas förbund följer HUS med i utvecklingen. Hon kan inte redogöra för någon klar strategi, men säger att de fortsätter arbeta för att säkerställa studerandes deltagande i autonoma universitetsbeslut och sociala debatter. Enligt Wathén skulle slopandet av det obligatoriska kårmedlemskapet underminera universitetslagen.

– Grundlagsutskottet har tidigare berättigat det obligatoriska kårmedlemskapet, eftersom studentkårerna definieras som en del av de autonoma universiteten. Vi har med andra ord ett ansvar att delta i universitetets uppgifter, och stöder hundratals studentrepresentanter på olika nivåer av universitetsadministrationen.

https://www.instagram.com/p/BwO1xTuhp0c/

Utan obligatoriskt kårmedlemskap skulle studentkårerna behöva dra in på nuvarande verksamhet. Det här eftersom de skulle behöva utnyttja stora resurser på marknadsföring och medlemsrekrytering.

– HUS representerar för närvarande cirka 26 000 studenter, vilket gör oss till en betydande röst för studerandes intressen inom universitetet och i Helsingfors stad. Genom evenemang, volontärarbete och ekonomiskt stöd bildar vi en gemenskap och stöder över 250 organisationer, säger Wathén.

Har du åsikter om det obligatoriska kårmedlemskapet? Tyck gärna till genom att kommentera artikeln, eller skicka din egen insändare till chefred@stbl.fi.

Studentbladets chefredaktör 2019

Vad tycker du?