Hoppa till innehåll

Studentbladet testar valkompasser

I dag publicerade Helsingin Sanomat sin senaste valgallup, där det bland annat framkommer att Sannfinländarna har stigit till 15,0 procent, och SDP har sjunkit men fortfarande leder med 19,5 procent.

Det viktigaste talet är ändå inget av partiernas understöd, utan de 36 procent som ännu inte vet vem de ska rösta på, eller säger att de inte ska rösta överhuvudtaget.

Särkilt bland unga är valdeltagandet lågt. Av 18-24-åringar röstade bara 47 procent i förra riksdagsvalet.

Som tur har vi valkompasser, en oskiljaktig del av den finska demokratin. (Vissa kallar dem valmaskiner, men det är en finlandism.)

Sedan Yle inför Europaparlamentsvalet 1996 lanserade Finlands första valkompass, har valkompasserna fått en omfattande roll i finländares röstningsbeteende. Speciellt för unga är valkompasser viktiga, framkommer det i Tammerfors universitets Vaalikone 2020-forskningsprojekt.

Du har kanske redan testat de stora, journalistiska valkompasserna – Yle, Sanomakoncernen, Hufvudstadsbladet och så vidare – men särskilt inför riksdagsvalen 2019 har en hel del mindre, mera nischade valkompasser dykt upp som svampar ur jorden. Studentbladet testade så många som möjligt för att kunna rekommendera dig de bästa.

Vaalikausikone

Valkompassen för dig som studerar statskunskap, eller annars bara har ett ovanligt stort intresse för lagstiftning och förvaltning. Istället för att ta ställning till abstrakta påståenden, låter denna valkompass dig ”rösta” i frågor som riksdagen har röstat i under den gångna valperioden. Svaren jämförs med hur partierna och kandidaterna faktiskt har röstat, och vad de har sagt i Yles valkompass.

Fördelar: Låter inte kandidaterna och partierna komma undan med att vara otydliga, eller säga en sak och göra en annan. Betonar inga särskilda frågor. Ger konkret inblick i beslutsfattandet. Du kan välja hur många frågor/vilka ämnen du vill svara på.

Nackdelar: Aningen svårförståelig, förutsätter att man är rätt så insatt i politiken under den gångna valperioden. Mera tidskrävande än andra valkompasser. Inkluderar bara nuvarande riksdagspartier. Partiernas röstningsbeteende i riksdagen kan bero på vare sig de är i regeringen eller oppositionen. Finns endast på finska.

Pikavaalikone

Tycker du att valkompasser brukar innehålla onödiga eller svårtolkade frågor? Pikavaalikone är en avskalad valkompass som innehåller sju enkla frågor, och till sist låter dig välja vilken fråga som är viktigast för dig. Kompassen är kanske inte bäst lämpad för att hitta rätt kandidat, men berättar åtminstone rätt så pålitligt vilka partier som är lämpliga för dig.

Fördelar: Extremt tydlig och lätt att använda. Går att göra på under en minut.

Nackdelar: Tillåter inte nyanserade svar, bara ja eller nej eller vet inte/ingen skillnad. Gör inte skillnaderna mellan värdemässigt närstående partier tydliga på grund av hur begränsade frågorna är. Går bara att göra på finska eller engelska.

De ungas valmaskin

De ungas valmaskin är gjord av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, och fokuserar på frågor som är viktiga för unga. Det handlar alltså främst om utbildning, klimatförändring och några mera allmänna, klassiska höger/vänster-frågor.

Fördelar: Tydliga frågor med kort bakgrundsinformation, även frågor som inte finns i andra valkompasser. Går att göra på svenska.

Nackdelar: Inkluderar inte alla kandidater. Gör inte skillnaderna mellan värdemässigt närstående partier tydliga på grund av hur begränsade frågorna är.

Duunitoris valkompass

Vi använder ungefär halva vår vakna tid på arbete. Eller om vi inte för stunden gör det, är arbete i någon form knappast ändå långt borta från tankarna. Duunitoris valkompass fokuserar på frågor om arbete, arbetslöshet, företagande och socialskydd.

Fördelar: Tydliga och konkreta frågor, relevant för alla. Mångsidigt utan att vara överlappande. Gör också skillnader mellan värdemässigt närstående partier tydliga.

Nackdelar: Inkluderar inte frågor om andra viktiga ämnen, exempelvis beskattning, klimat eller jämlikhet. Går bara att göra på finska.

Andra valkompasser

Många valkompasser fokuserar på enstaka ämnen. Sådana är exempelvis Viini-lehtis valkompass, Ilmastovaalikone och Eläinpoliittinen vaalikone.

Ett problem med många mindre valkompasser är att de utgår från kandidaternas egna svar, men endast en liten andel av alla kandidater har svarat på dem. Att hitta rätt kandidat lyckas kanske inte, men också jämförelse av partierna kan bli missvisande på grund av kandidaternas låga svarsprocent.

Vad tycker du?