Hoppa till innehåll

Språkambassadör vill väcka intresse för det andra inhemska språket

När Jaan Siitonen gick i skolan såg han ingen poäng med att lära sig svenska. Medeltalet i gymnasiesvenskan blev 5,5, studentbetyget A.

Efter gymnasiet bestämde sig Siitonen för att ändra sin attityd, och gjorde sin militärtjänstgöring i Dragsvik. Efter det har han inte bara studerat på svenska, utan också åkt kring Finland och delat med sig av sin berättelse till tusentals skolelever.

Med Språkambassadörerna-projektet vill Siitonen nu ta samma mission till en högre nivå. Målet är att under de tre kommande åren rekrytera 50 ambassadörer och träffa 20 000 människor under 300 besök till skolor, företag och andra organisationer kring hela landet, för att inspirera människor att lära sig det andra inhemska språket.

– I skolan var mitt problem att jag saknade motivation, jag visste helt enkelt inte varför jag satt på svenskatimmarna, säger Siitonen på projektets lanseringstillfälle.

Att förbättra den inre motivationen att lära sig är Språkambassadörerna-projektets främsta mål. Till ambassadörer väljs personer som, likt Siitonen, har haft nytta av att lära sig det andra inhemska språket på mer eller mindre enspråkiga orter. Ambassadörerna, som kan vara allt från studerande till pensionärer, besöker sedan sina egna hemorter för att dela med sig av sina erfarenheter.

Svenska öppnar dörrar

Projektet lanserades officiellt i går, men under våren har redan 22 pilotbesök gjorts. Ett av pilotbesöken beställdes av Katja Kurki, svenskalärare i Hyvinge samskolas gymnasium.

– Möjligheter att erbjuda elever någon konkret kontakt till det riktiga livet, utanför skolan och kursböckerna, är guld värda för oss, säger Kurki.

– För flera elever var det första gången de fick höra någon annan än mig tala svenska.

På enformiga svenskatimmar händer det lätt att en uttråkad skolelev inte inser hur många dörrar i studie- och arbetslivet som öppnas om man kan svenska. De fyra elever från Hyvinge som i går fick följa med till lanseringstillfället håller med om att språkambassadören Miska Siilins besök gav dem en bättre uppfattning av hur språkkunskaper helt konkret kan vara nyttiga.

Varken eleverna, alla språkambassadörer eller Siitonen själv talar ännu helt perfekt svenska, men det är inte heller viktigast. Så länge intresset och motivationen för att lära sig väcks hos någon som annars kanske aldrig skulle ha lärt sig svenska, har projektet lyckats.

Via Språkambassadörerna-projektets webbsida kan du antingen anmäla dig som språkambassadör eller beställa en ambassadör. Projektet administreras av Nationalspråken rf, leds av Jaan Siitonen och finansieras av Svenska kulturfonden.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?