Hoppa till innehåll

”Kom med i klimatkampen” – Ilmastoveivi har snart 50 000 underskrifter

Allting började i oktober 2018 då kampanjens grundare Laura Kolehmainen kom på idéen om en klimatkampanj för hela Finlands befolkning. En Facebook-grupp skapades – vilken direkt fick över 100 medlemmar – och i dag är kampanjen så stor att den nästan lever sitt eget liv. Lite som Mikael Granlunds ”ilmaveivi” i Bratislava 2011.

Med ungefär nittio dagar kvar går kampanjarbetarna nu in på offensiven. Kampanjens syfte är att påverka Finlands politiker inför det kommande EU-ordförandeskapet. Kampanjen vill att Finland då ska få till stånd en klimatpolicy som stoppar den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Men arbetet kommer inte sluta den första juli.

– Kampanjen ska växa och bli till en appell för en internationell publik med samma 1,5 graders mål, säger kampanjens andra chef Theo Levlin.

https://www.facebook.com/ilmastoveivi2019/photos/a.2372534289627390/2411892302358255/?type=3&theater

 

I skrivande stund saknas 455 920 underskrifter för att de ska nå sitt mål. Eftersom målet svävar bland molnen kan det bli svårt att nå, men utan höga mål når man ingenstans anser kampanjens grundare. Det samma gäller klimatförändringen. Karin Cederlöf som är en av kampanjens medarbetare, och även styrelsemedlem i SSI, berättar att kampanjen också har direkta dialoger med ministeriernas politiker och tjänstemän.

– Det är kul att se hur politiker anammat vår terminologi. Efter vår kampanj talar fler riksdagskandidater om att Finland ska bli en miljöprofil som EU:s ordförande.

– Det är helt enkelt ett måste för politiker att vara för en hårdare klimatpolitik i dag, fortsätter Levlin.

Vi är kunniga och medvetna

Under kampanjens gång har de frivilliga arbetarna inte stött på några större hinder. Levlin och Cederlöf säger att vi i Finland har hög kunskap och medvetenhet gällande klimatfrågor, och därför har stödet varit stort. Det här gör enligt dem Finland till en naturlig representant för internationell klimatpolitik.

– Enligt klimatbarometern av Miljöministeriet är sjuttio procent av finländarna eniga om att nästa regering måste bedriva en hårdare klimatpolitik, säger Levlin.

Genom en namninsamling ska kampanjen skapa en kollektiv styrka som uppmuntrar politiker att inom EU verka för att begränsa den globala uppvärmningen. Det här genom att uppdatera sina klimatmål för 2030 och 2050. Foto: Ilmastoveivi2019.

Målet på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är ambitiöst. Men det är inte omöjligt. Och drömma vågar man göra när engagemang sprider sig som en löpeld via sociala medier. Både gräsrötter och politiska styrkor har engagerats genom olika medborgarkampanjer runt om i världen. I Finland är medborgarinitiativet Tahdon2013 hittills den mest framgångsrika med över 150 000 namnunderskrifter, och som därefter  bidrog till att riksdagen röstade för en lag om könsneutrala äktenskap.

Vad som sker efter Ilmastoveivi2019 är ännu oklart, men Levlin och Cederlöf berättar att kampanjarbetarna redan diskuterat med internationella politiker som är med på noterna. Både i EU-kommissionen och parlamentet hittar man klimatförespråkare, så nu är det ”bara” att övertyga EU-länderna som är emot en hårdare klimatpolitik.

– Genom gräsrotskampanjer är det lättare att engagera människor eftersom man kan identifiera sig med ledarna som också är ”vanliga” medborgare. Sedan följer kända ansikten som ger kampanjerna synlighet och sedan följer politikerna, säger Cederlöf.

– Vilket underverk om vi vanliga medborgare lyckas förändra riktningen i politiken och stoppa globala uppvärmningen, säger Levlin.

Även om kampanjen nu har cirka 300 frivilliga arbetare så söker de hela tiden flera som kan bidra med sin tid och kunskap. Vill man medverka mera aktivt är det bara att ta kontakt meddelar Levlin Studentbladets läsare. Eller skriv under appellen för att puffa våra – och senare internationella – politiker mot grönare beslut här.

Missa inte heller deras kommande vårfest som ordnas i samarbete med AUS och HUS!

https://www.instagram.com/p/BvhVXeWBeVX/

Studentbladets chefredaktör 2019

Vad tycker du?