Hoppa till innehåll

Klimatförändringen viktigaste frågan inför riksdagsvalet – ”utan tvekan det största hotet”

Av ni 47 som svarade på vår enkät valde över hälften miljö och klimat som en av era tre viktigaste sakfrågor. Knappa hälften valde skola och utbildning, och en dryg tredjedel valde jämställdhet. Bland de övriga sakfrågorna som nådde högt upp finns Finlands ekonomi, ungas marginalisering, invandring och sysselsättning.

Många av ni som svarade har även lämnat fritt formulerade motiveringar till varför ni gjort era val – och det är framtidsvisioner och missnöje med rådande politik som färgar era svar.

Bland annat nedskärningar i utbildningen, ungas marginalisering, ojämlikhet och klimatkrisen ses i en stor del av era svar som hot som måste åtgärdas. Många av er säger att frågorna ni valde är nödvändiga och viktiga för Finland att satsa på innan saker blir sämre.

Vi håller på att förstöra vår planet, så därför behöver miljöfrågor verkligen tas på allvar inom politiken.

Jag studerar, och vill se till att framtidens studerande har det bättre än jag, därför högskolepolitik + miljö och klimat. Boende kan alltid utvecklas, och alla måste bo någonstans.

Klimathotet är utan tvekan det största hotet.

Ni har även syftat till hur sakfrågorna påverkar er på ett personligt plan. Eftersom många av er studerar är utbildning för er en självklar sakfråga, men ni ser även längre framåt och tänker på hur sakfrågorna kommer påverka er under och efter arbetslivet.

Skola och utbildning samt miljöfrågor handlar om Finlands framtid och kultur och idrott ligger nära hjärtat. Det är även inom det jag i framtiden kommer att jobba med.

Anser studiefrågor viktiga och just nu är det svårt att ekonomiskt få det att gå ihop om man är studerande bosatt i Helsingfors.

Miljö och jämställdhet är saker jag själv brinner för. 

På frågan Hur nöjd är du med den nuvarande regeringen? gav ni svar som påvisade ett tydligt missnöje.  Regeringen fick av er ett betyg på 2.1 poäng – på en skala mellan 1 och 5. Den nuvarande riksdagen gav ni ett aningen högre medelbetyg på 2.6.

Det sker just nu nedskärningar och beslut som alla som vet något motsätter (tänker förstås på betygsintagningen 2020) men det drivs igenom genom utpressning. INTE FÅR DET VARA SÅHÄR!

Ekonomin är åt helvete och ungdomen mår skit helt enkelt…

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var en infografik med bildtexten ”Regeringens betyg når nästan botten. Tretton av er gav regeringen en etta, nitton gav en två, tretton gav en trea och två gav en fyra. Ingen gav en femma.”. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Ingen av er som svarade på enkäten tänker  med all säkerhet låta bli att rösta i det kommande riksdagsvalet. De flesta av er  – 46 av 47  – säger att ni kommer rösta, medan en av er ännu inte bestämt sig om hen ska rösta.

Drygt hälften av er vet redan vilket parti som kommer att få er röst, medan ni andra inte ännu har bestämt sig. Tio procent av er vet redan vilken kandidat som ni ska rösta på.

På frågan om vilket parti som ni tror att kommer att leda den nästa regeringen, är det enligt er Socialdemokraterna som kommer få den största delen av kakan.

Vad tycker du?