Hoppa till innehåll

”Entimmeståg” möter både motstånd och bifall bland ÅA-studerande

I december gav rektorerna för Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i en gemensam insändare sitt stöd till det så kallade entimmeståget. Ställningstagandet publicerades bland annat i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat.

Det nya tåget skulle åka mellan Åbo och Helsingfors, med mellanstopp endast i Lojo som i dag saknar tågförbindelser. Trots det klatschiga namnet på projektet skulle resan enligt planerna ta åtminstone 75 minuter. Det är ungefär 45 minuter snabbare än en genomsnittstågresa mellan städerna i dag.

Om projektet går som planerat kommer den nya järnvägssträckan tas i bruk senast 2029. För tillfället är projektet i planeringsskedet, till vilket regeringen har beviljat ett anslag på 40 miljoner. Den slutliga summan skulle uppskattningsvis vara kring två miljarder euro.

Oklara konsekvenser

Enligt rektorerna skulle entimmeståget möjliggöra närmare samarbete mellan universiteten och högre rörlighet för såväl studenter, forskare och arbetskraft.

I en artikel för Västra Nyland frågas ÅA:s rektor Mikko Hupa ut om tågets möjliga konsekvenser. Till dem säger Hupa att han ”inte djupare gått igenom tanken om möjliga negativa konsekvenser”, som den snabba förbindelsen kan medföra sin personal som pendlar från Västnyland.

– Mina svar till Västra Nylands frågor innebär inte att jag skulle vilja dra tillbaka mitt understöd till snabba Åbo-H:forståget. Möjliga negative konsekvenser måste givetvis beaktas och åtgärdas, säger Hupa till Studentbladet.

Även de övriga rektorerna säger till Studentbladet att de ännu stöder entimmeståget – men vad säger de unga? Vi frågade fem studerande vad de tycker om projektet. Samtliga studerar vid ÅA och är från Västnyland.

Matilda Wendelin, första årets studerande, hemma från Ekenäs

Matilda Wendelin. Foto: privat.

Har du följt med diskussionen om entimmeståget?

Inte aktivt, jag känner att entimmeståget inte påverkar mig särskilt mycket.

Stöder du entimmeståget?

Ja, det är viktigt med goda förbindelser och jag tror att fler människor skulle besöka Helsingfors om entimmeståget skulle finnas. Nu måste man åka långa omvägar för att komma till huvudstaden.

Skulle entimmeståget ha några andra fördelar?

Det är lättare att resa med flyg från Helsingfors än från Åbo, då man inte behöver mellanlanda i samma utsträckning. När jag reste till Köpenhamn valde jag att flyga från Åbo, för det skulle ha tagit längre att resa via Helsingfors. Men då vi var tvungna att mellanlanda i Riga.

Finns det några risker med entimmeståget?

Jag tycker att det viktigaste är att vi får entimmeståget, men det är också viktigt att andra kontakter till Helsingfors återstår, främst kustbanan.

Fredrika Blomqvist, andra årets studerande, hemma från Tenala

Fredrika Blomqvist. Foto: John Eriksson.

Har du följt med diskussionen om entimmeståget?

Ja, men jag kan inte påstå att jag är särskilt djupt insatt i frågan.

Hur skulle entimmeståget påverka dig?

Jag jobbar i Ekenäs nu, och kustbanan är helt avgörande för att jag ska kunna pendla mellan Raseborgsregionen och Åbo. Dessutom hinner jag göra en massa arbete på tåget under resans gång.

Finns det några risker med entimmeståget?

Tågen längs med kustbanan skulle antagligen bli färre om entimmeståget tas i bruk, och tågtrafiken mellan Karis och Åbo skulle kanske försvinna helt och hållet. Det skulle leda till att flera studerande och personal vid ÅA skulle bli tvungna att skaffa bil för att pendla.

Stöder du entimmeståget?

Nej, jag tycker att de pengar som entimmeståget behöver kunde användas för något annat ändamål. Exempelvis borde kustbanan grundförbättras genom att bygga dubbla spår. Då skulle flera tåg än i nuläget kunna åka, och alla tåg skulle inte behöva anpassa sig efter ett tåg som är försenat.

Axel Sandell, magisterstuderande, hemma från Lojo

Axel Sandell. Foto: privat.

Har du följt med diskussionen om entimmeståget?

Ja, i Yle och dagstidningar.

Hur skulle entimmeståget påverka dig?

Jag vistas inte särskilt ofta i Lojo, men tycker att det är bra att entimmeståget skulle stanna där. Lojo är en bra knutpunkt mellan Åbo, Helsingfors och Ekenäs.

Stöder du entimmeståget?

Ja, ett snabbtåg mellan Helsingfors och Åbo behövs för att städerna behöver bättre och mera integrerat samarbete.

Finns det några risker med entimmeståget?

Det får inte ske på kustbanans bekostnad. Det är viktigt att tågen även rullar på i samma grad som nu, och god kollektivtrafik bör finnas vid kustbanan och Lojoregionen oavsett om entimmeståget blir av eller inte. Om kustbanans tåg börjar gå mera sällan kommer antagligen flera studerande att bli tvungna att skaffa bil.

Alexander Nyberg, första årets studerande, hemma från Pojo

Alexander Nyberg. Foto: privat.

Har du följt med diskussionen om entimmeståget?

Nej, inte aktivt.

Hur skulle entimmeståget påverka dig?

Inte i någon större grad, men jag tycker att det skulle vara en god investering.

Finns det några risker med entimmeståget?

Jag tror inte antalet tåg på kustbanan inte att minska. Mängden tåg kommer nog att hållas på ungefär samma nivå som i dag – folk måste ju även i framtiden färdas från och till Karis.

Skulle du skaffa en bil om tågen ändå minskar?

Nej, jag skulle nog bara anpassa mig enligt tågtidtabellen. Om tågen börjar gå för sällan hjälper inget annat än att flytta.

Stöder du entimmeståget?

Ja, men om man måste välja tycker jag nog att det är en bättre idé att förbättra den redan existerande kustbanan istället för att bygga en helt ny.

Ville Berglund, femte årets studerande, hemma från Karis

Ville Berglund. Privat foto.

Har du följt med diskussionen om entimmeståget?

Nog känner jag till fenomenet i stora drag.

Hur skulle entimmeståget påverka dig?

Inte så mycket personligen, men för min hemkommun kan entimmeståget ha förödande effekter.

Vilka risker handlar det om?

Om entimmeståget tas i bruk blir kustbanan sämre. Färre passagerare, färre turer. Då kommer folk att flytta från Raseborg, vilket leder till att arbetsplatser minskar och grundservicen blir sämre. Det får inte ske.

Skulle du kunna anpassa dig om turerna på kustbanan minskar?

Jag skulle antagligen skaffa bil, men det är ju en ekonomisk fråga. Alla har inte samma möjligheter, och blir då istället tvungna att jobba mycket vid sidan om studierna eller vara väldigt flexibla enligt tågtidtabellerna.

Stöder du entimmeståget?

Nej, det är onödigt. Fördelarna med ett eventuellt entimmeståg är inte ens särskilt stora. Jag tycker istället att man borde satsa på att förbättra kustbanan – om man exempelvis skulle bygga dubbla räls kunde ett snabbtåg åka längs det ena.

Vad tycker du?