Hoppa till innehåll

Gamla lakan och pappersavfall kan bli nya kläder i Aaltos prisbelönta projekt

Textilindustrin är en av världens mest förorenande industrier, som producerar mera klimatutsläpp än all flygtrafik eller sjötransport. Industrin stödjer sig i hög grad på kolkraft och intensiv användning av miljöskadliga kemikalier, medan priserna på kläder hålls låga tack vare usla arbetsvillkor.

Nuläget är inte hållbart. Miljövänliga teknologier för textiltillverkning behövs, vilket är exakt vad Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT har arbetat med i TeKiDe-projektet sedan 2017.

I fjol belönades projektet i RegioStars Awards, en tävling ordnad av Europeiska kommissionen för att stöda innovativa regionala projekt. Nu är projektet på slutrakan, och Sanna Hellsten som deltagit i projektet som post doc-forskare på Aalto ser positivt på framtiden.

– Syftet är nu att undersöka om produktionen kan skalas upp till kommersiell nivå, vilket jag tror att åtminstone någon av våra teknologier kan lyckas med, säger Hellsten.

Sanna Hellsten i Aalto Bioproduct Centre. Foto: Elis Karell

Projektet har utvecklat tre nya fiberteknologier – karbamat och BioCelSol i VTT:s del av projektet, Ioncell-F i Aaltos del.

Gemensamt för teknologierna är att de som råmaterial använder cellulosa och bommulsavfall, exempelvis gamla t-skjortor, handdukar eller lakan. Även andra återvunna cellulosaprodukter kan användas, till exempel kartong- eller pappersavfall. Tillverkningen har endast en bråkdel av den miljöpåverkan som nutida produktion.

– För närvarande kan bommull återvinnas genom mekanisk återvinning, vilket betyder att fibrerna rivs sönder och då blir kortare. Då måste också oåtervunnet material blandas in för att det ska bli tillräckligt starkt, och det kan inte heller återvinnas flera gånger. Med de teknologier som vi utvecklat kan vi upplösa återvunnet material och göra det till helt nya fibrer, som är lika långa som, och i fråga om Ioncell-F, till och med starkare än ursprungsmaterialet, säger Hellsten.

Fibrer utvecklade i TeKiDe-projektet. Foto: Elis Karell

Exempelvis kan ett viskosliknande tyg tillverkas med hjälp av projektets karbamatteknologi. Slutresultatet är en miljövänlig textil, utan de utsläpp av koldisulfid och skadliga kemikalier som viskosproduktion för med sig. Dessutom kan materialet återvinnas upp till 6 eller 7 gånger utan att kvaliteten lider.

En festdräkt tillverkad med TeKiDe-projektets karbamatteknologi såg redan dagsljuset då europarlamentarikern Sirpa Pietikäinen bar den på Slottsbalen 2017, men det tar antagligen ett tag ännu innan kommersiell produktion kan börja. Det finns dock en växande efterfrågan för miljövänliga alternativ till olika oljebaserade mikroplast eller miljöskadligt tillverkade konstfibrer.

– Flera stora textilföretag har redan varit i kontakt med oss och visat stort intresse, säger Hellsten.

Utöver festdräkter kan de nya teknologierna bland annat användas för att tillverka miljövänliga hemtextiler och engångsprodukter.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?