Foto: Pixabay/Stbl.

Frys dina ägg för tusentals euro och öka chanserna för barn efter din 30-årsdag.

Kvinnor fryser ner sina ägg för att förlänga sin fertila ålder. Äggen är dock som mest fertila i 20-årsåldern och den tiden sammanfaller inte med en lika gynnsam ekonomi.

När en kvinna föds har hon i genomsnitt 400 000 äggceller, varav cirka 400 leder till ägglossning. Den medfödda mängden går inte att påverka, och redan dagen efter första mensen minskar äggcellerna tills kvinnan når klimakteriet – och då är loppet så att säga kört.

– Även om vi lever till nittio i dag är vår fertila ålder lika låg som för hundra år sedan. Naturen har inte riktigt hunnit med i utvecklingen, säger gynekolog Viveca Söderström-Anttila som arbetar för Kvinnokliniken vid Helsingfors universitetssjukhus.

Den optimala åldern för en kvinna att få sitt första barn är mellan 23 och 30 år, men antalet äggceller är en individuell siffra och det är inte bara biologin som styr. Jämförelsevis är chansen att bli spontant gravid som 25-åring 80 procent, medan en 35-åring endast har en 50 procents chans att lyckas bli gravid under ett år av aktiva försök.

Allt fler väljer att vänta

Antalet födda i Finland år 2017 var den lägsta siffran man sett på 150 år. Nativiteten fortsätter att sjunka och år 2035 väntas Finlands folkmängd börja minska. Det var inga uppmuntrande lägesrapporter som medierna spred ut när Statistikcentralens senaste befolkningssiffror gavs till kännedom.

– Trenden att planera barn i en senare ålder går inte ihop med den biologiska klockan. Får man sitt första barn efter trettio är syskon inte så sannolika, säger Söderström-Anttila.

Debatten som följde Statistikcentralens siffror tog fasta på varför frivillig barnlöshet i dag blir allt vanligare. En del såg det som egoistiskt medan andra ansåg det vara tvärtom, men är det verkligen där debattens sko ska klämma? Istället för att debattera det fria valet – vilket lär vara självklart – borde man kanske diskutera hur en kvinnas möjligheter att få barn senare i livet ser ut?

Gravid efter 30

Allt flera kvinnor väljer i dag att inte planera barn förrän de är 30. Det prioriteras annorlunda och världen ser inte ut som för femtio år sedan. För de kvinnor som vill vänta – eller bara inte känner sig redo att ta det livslånga beslutet – är frysning av äggceller en lösning. Helst ska det här ske innan kvinnan fyllt 35 år, och man bör vara beredd på att de nedfrysta äggcellerna inte alltid leder till födseln av ett barn.

– För två år sedan var det endast ett 50-tal i hela Finland som valde att frysa in sina ägg av sociala orsaker, säger gynekolog Söderström-Anttila som då arbetade för Befolkningsförbundet och senare vid Mehiläinens fertilitetsklinik Felicitas.

Viveca Söderström-Anttila har tidigare arbetat vid Befolkningsförbundet och Felicitas Mehiläinen.

I dag arbetar Söderström-Anttila för Reproduktionsmedicinska enheten vid Helsingfors universitetssjukhus och har samlat många års erfarenhet gällande fertilitet. Hon skulle gärna ge alla unga kvinnor tillgång till gratis fertilitetsbevarande behandlingar, men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

– Det är en vacker tanke men jag tror det tar en lång tid innan samhället bekostar de dyra behandlingarna. I första hand gäller det att utöka stödet för fertilitetsbevarande metoder för personer i medicinska riskgrupper.

Vem ska föda framtidens barn?

Söderström-Anttila hoppas även att politikerna snart ska göra det lättare för kvinnor att planera barn innan trettio. Vill man höja nativiteten borde ungas livssituation inte få stå i vägen för familjeplanering. Man ska enligt henne kunna bli gravid redan under studietiden om man så önskar.

– Jag säger inte det här för att skuldsätta någon, men det verkar som att inte alla förstår hur snabbt fertiliteten sjunker för en kvinna. Enligt Befolkningsförbundets familjebarometer tror 12 procent av kvinnor och 44 procent av män i åldersgruppen 30-35 att fertiliteten hos en kvinna börjar sjunka först efter att hon fyllt 40.

Helsingfors stad har i dagsläget inga planer på att bekosta äggfrysning av sociala orsaker för stadens unga kvinnor. Det här berättar Sanna Vesikansa, som är biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors, när Studentbladet ringer upp för att fråga. I stället satsar de på andra åtgärder.

– Det finns andra mera effektiva åtgärder som staden kan göra för att stöda helsingforsare som vill ha barn, till exempel service för barn och barnfamiljer. Sådan service är även lättare för staden att ta ansvar över, säger Vesikansa.

I andra länder, så som USA, har vissa företag valt att erbjuda sina anställda möjligheten att frysa ner sina ägg. Bland annat har Apple och Facebook gjort det här sedan 2014. De framhäver förmånen som ett steg för jämställdhet, men steget skapade en het debatt som lever ännu i dag.

Fertility clinics are urging the youngest millennials to put their their eggs on ice. "Freeze for your future," one exhorts. Another says, "Eggs are not a renewable resource."

Publiée par The New York Times – Science sur Vendredi 31 août 2018

Dyra behandlingar

Har man inte tusentals euro till äggfrysning finns det andra saker man kan göra. För att upprätthålla och säkerställa sin fertilitet gäller det enligt Söderström-Anttila att leva hälsosamt. Måttlig mängd träning, en normal vikt och ingen tobaksrökning. På så sätt ökar man sina chanser att bli gravid även efter trettio. Hör man till någon riskgrupp är det dock inte riktigt så enkelt.

– Om man är orolig över sina chanser är det bra att kartlägga sina äggstockars kapacitet. Den genetiska bakgrunden spelar en stor roll och det kan vara bra att rådfråga en gynekolog om till exempel ens mamma nådde klimakteriet i tidig ålder.

Genom ett enkelt blodprov och ultraljud går det att utreda äggstockarnas reserver. Visar proven att antalet ägg inte är stort finns möjligheten att frysa ner dem i god tid. Om undersökningen görs på en privat klinik, och det bevisligen finns risk för att äggstockarnas funktion upphör ovanligt tidigt, kan gynekologen skriva ett läkarutlåtande till FPA. Därefter är det upp till FPA om man får ekonomiskt stöd för äggfrysningen.

Hör du till gruppen som har gynnsamma äggstockar måste pengarna dock dras från eget konto. Enligt Mehiläinens prislista kommer en behandling kosta dig några tusen euro – och ibland kan det behövas flera behandlingar för att uppnå önskad mängd ägg i frysen. Inte direkt småpengar för en ung kvinna som knappt påbörjat sin karriär.

Funderar du på att frysa ner dina ägg? Här har Nordic IVF sammanställt vanliga frågor och dess svar.

Om skribenten
Studentbladets chefredaktör 2019
Publicerad
december 18, 2018

Lämna ett svar