Hoppa till innehåll

Majsporten: majs eller bajs?

Ett byggprojekt med en tidtabell som håller? Det är inget luftslott det handlar om, utan Majsporten: den kufiska byggnaden på Byholmsgränden vid Arcada som inkluderar 103 studentbostäder och en idrottshall i ett och samma paket.

Arkitektens vision. Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman/Tietoa Finland Oy
Grå, finländsk verklighet …

Projektet började i augusti 2017 och grundstenen murades i januari. Fastighets Ab Majsporten ägs till 60 procent av Arcada, medan Hanken äger de övriga 40 procent. Idrottshallen, som får det fantasilösa namnet Arcadahallen, ägs däremot i sin helhet av Arcada.

Nu börjar byggnaden vara klar – förvånansvärt nog enligt tidtabellen. I februari ska studerande få flytta in och efter att ha blivit tilldelade reflexvästar, hjälmar, skyddsglasögon och skor med ståltå fick Studentbladet tillstånd att komma och se vad byggnaden har att erbjuda.

Redaktören Ebba Håkans övar på journalistiska övertramp.

Men först några ord om namnet. Vadå Majsporten? Majs? Namnet kommer från Majstad, stadsdelen som Arabiastranden tidigare var en del av. Men varför denna s-bokstav i Majsporten? Inte heter det ju heller Majsparken heller, utan Majparken. Efter att redaktionen skrattat högt åt alla skämt om majs i ett dygn får vi slutligen reda på att byggnaden inte heter Majs-porten, utan Maj-sporten … sporten som i sport – idrott. Vi känner oss lite dumma nu, men för STBL kommer byggnaden för evigt att heta Majs-porten. Och vi är knappast de enda!

Vd för Fastighets Ab Arcada Nova Jörgen Wiik och Arcadas kommunikationschef Hanna Donner ser till att redaktörerna inte tappar bort sig på byggplatsen.
Inne i en av lägenheterna. Ser normalt och mycket vitt ut.

De 103 lägenheterna i Majsporten består av 85 ettor, 14 tvåor och fyra treor. Enligt Arcada Novas vd Jörgen Wiik beror det stora antalet ettor på att efterfrågan på större lägenheter är så begränsad. Studerande vill numera helst ha sin egen lägenhet – på gott och ont.

Den senaste gången då Arcada lät bygga studentbostäder blev det en svettig affär. De år 2014 färdigbyggda bostäderna vid Byholmsgränden 3 blev så energisnåla att studerande bland annat måste kila tidningar i brevinkastet för att få lite korsdrag igång. Jörgen Wiik medger att ventilationen inte var helt genomtänkt, men lovar att Majsportens ventilation är bättre anpassad för att motsvara kraven i ett lågenergihus. Svetten rinner förhoppningsvis endast i idrottshallen och i gymmet.

Problemen med dålig mobiltäckning borde också vara undanstökade. Vi erbjuds en förklaring om aluminium och fönster och tappar tråden, men slutsatsen är entydig: i Majsportens bostäder är radiovågor välkomna.

– Du behöver inte längre stå på balkongen när du vill ringa ett telefonsamtal, försäkrar Jörgen Wiik.

För att undvika oljud från idrottshallen har man kommit på en udda lösning: hela hallen står på fjädrar. Dessa borde se till att ljud från studsande bollar och magplaskande motståndare åtminstone inte går genom golvet.

– Utmaningen är egentligen att få ljudet att stanna mellan väggarna, golvet är inte lika svårt. Men vi testar just nu hur mycket det hörs genom väggarna och hoppas på de är tillräckligt isolerande.

Att bygga en idrottshall ovanpå lägenheter är rätt ovanligt. Wiik berättar att det är ekonomiska aspekter som varit avgörande. Utan att ha kombinerat de två projekten skulle ingendera ha blivit av och det är mera kostnadseffektivt att bygga en hall på lägenheter än tvärtom.

Hallen ska under dagtid användas för undervisning, medan den under kvällstid och helger är öppen för föreningar och andra utomstående. På sjunde våningen finns det också ett gym, som möjligtvis kommer att vara öppet för utomstående.

Jörgen Wiik tittar belåtet på det kommande gymutrymmet.

Byggnadens ovanliga egenskaper tar inte slut med idrottshallen. På taket installeras det solpaneler och under golv och bakom väggar installeras det 2 150 fuktsensorer. Enligt M&E Management, som ansvarar för arbetet, är det den största enskilda installationen av fuktsensorer i Norden. Inga fuktiga mejmejs (eller majmajs?) här. Förlåt.

Under jorden byggs det inte ett dugg. Tomten är lågt belägen och nära till havs, vilket betyder att översvämningsrisken i en eventuell källare skulle vara stor. I stället finns lagringsutrymmena och cykelförrådet på första våningen.

Helsingfors stad tillåter numera att studentbostäder byggs utan parkeringsplatser, vilket har medfört besparingar både i pengar och i kvadratmeter. Enligt Matti Tarhio, vd för bostadsstiftelsen Hoas, kostar byggandet av en sedvanlig parkeringsplats 6-8 000 euro, medan prislappen för en underjordisk parkeringsplats kan vara så hög som 60 000 euro.

I Majsportens fall byggs det endast sju parkeringsplatser för hela huset, varav två kommer att vara reserverade för elbilar.

– Kom och träna med elbilen och ladda den med el från våra solpaneler, hälsar Jörgen Wiik.

Tycker du att det verkar majs? Lägg i så fall märke till att du ännu kan lämna in din bostadsansökan här.

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

Vad tycker du?