Hoppa till innehåll

Storskräll för Svenska Nationer och Ämnesföreningar i HUS’ delegationsval

När valresultatet uppenbarade sig på valvakans vita duk i Virgin Oil var det Maailmanpyöräs kandidater som dominerade ljudvågorna. Röstmagneten Sebastian Österman – även känd som vår utgivarförening SSI:s sekreterare – drog det tunga lasset med 143 röster. De Gröna vid HUS och Obunden vänsters valring kunde med hans resultat utropa sig som vinnare av HUS’ delegationsval.

På andra sidan salen ropade även SNÄf:s kandidater av lycka. Valringen Svenska Nationer och Ämnesföreningar hade lyckats värva rekordmånga kandidater och fördubblade sina platser i delegationen. I valet 2016 kammade de hem 484 röster, men i år kastades siffrorna om och de fick hela 848 röster.

Sebastian Österman (De Gröna) och Viktor Olander (SNÄf) är båda även medlemmar i SSI:s styrelse. Sebastian blev röstmagnet, Viola Mickos (StudOrg) blev även invald och Viktor blev första suppleant. Grattis från redaktionen! Foto: Ebba Håkans.

Språkfrågan är alltid aktuell om man frågar SNÄf:s kandidater. Deras valring är relevant eftersom Helsingfors universitet är trespråkigt, men det här glöms ibland bort och då finns svenskspråkiga studerande där för att påminna om minoriteternas existens. Deras ordförande Simon Lindholm förklarar:

– Det finns lika många motiv att ställa upp i delegationsvalet som kandidater, men SNÄf kommer alltid fokusera på att säkerställa svenskans ställning. Studentkåren ska finnas för alla, säger Simon.

Ljudnivån höjdes allt efter att valresultatet närmade sig. Foto: Ebba Håkans.

I valyran finns också Mikaela Weckman, Amanda Pasanen och Jade Sinisalo. De är alla överens om vikten av finlandssvenska delegater som genom sina erfarenheter är mera uppmärksamma för språkdiskriminering. Det finns inget direkt hot mot svenskan på Helsingfors universitet, men dess ställning är inte alltid självklar.

– Jag studerar farmaci och där märker man hur viktigt det är att någon pushar för svenskan. Efter nedskärningarna till exempel så slopades planen på en svenskspråkig kurs, säger Jade.

Mikaela Weckman (SNÄf), Amanda Pasanen (De Gröna) och Jade Sinisalo (De Gröna). Foto: Ebba Håkans.

Amanda blev återvald som De Grönas delegat och sitter även i nuvarande kårstyrelse – där trespråkigheten är regel. För att säkerställa att all kommunikation sker på finska, svenska och engelska har de anställt översättare. Men ingen är felfri.

– Det är bra att några i styrelsen talar svenska och kan upplysa de andra när tidsbrist gör att man ibland missar att beakta minoriteterna, säger Amanda.

Den prestigefyllda studentpolitiken

En plats i delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet är eftertraktad, så när valvaka ordnas finns både bubbel och discokula. Av 591 kandidater fick endast 60 skåla för seger vilket betyder en tioprocentig chans att komma in i kårens högsta beslutande organ. Konsta Nupponen ställde upp för Kokoomuksen opiskelijat för att få fler röster till sin lista, men även för partiet.

– Det här är bästa platsen för partiet att hitta unga, säger Konsta. Foto: Ebba Håkans.

En fot inne i studentpolitiken banar vägen för en politisk karriär. Det här var alla som Studentbladet talade med under kvällen eniga om. Endast Amanda Pasanen medgav ett direkt intresse för rikspolitik. Hon ställer upp i kommande riksdagsval, men en blick över festsalen skvallrar om att det inte bara är Amanda som ger intryck av att vara en kommande politiker.

– Får se om De Gröna kommer försöka värva Sebastian till riksdagsvalet nu, säger Amanda.

Vid Askens valvaka gick det desto lugnare till. Röstningsprocenten skiljer sig inte mycket från HUS’ val (30 respektive 33 procent), men den studentpolitiska entusiasmen är i regel svalare bland yrkeshögskolestuderande. Det senaste året har dessutom varit extra svalt enligt fullmäktigeledamot Jasmine Laine.

– Vi genomgår en konstig period då ingen verkar vilja göra något extra, inte ens något roligt. Men vi kommer att jobba för att vända den här trenden, säger Jasmine.

Jasmine Laine blev invald som Commedias representant i ASK:s fullmäktige. Foto: Rafael Donner

Varför vill studerande inte engagera sig i föreningsliv? 

– Jag vet inte för det är ett stort och roligt plus till studielivet. Kanske delvis för att personalen inte längre ”marknadsför” föreningsaktivitet. Det är få som vet att man får studiepoäng för föreningsaktivitet, säger Jasmine.

Studentbladets chefredaktör 2019

Vad tycker du?