Hoppa till innehåll

Framtiden oviss för ASK – dumpar Frank och flyttar in med Slice i stället

Arcada studerandekår (ASK) har sagt upp sitt kontrakt med Oy Frank Students Ab. Företaget har sedan 2013 försett kårens medlemmar med studiekort och medföljande rabatter och förmåner.

Från och med årsskiftet är det i stället applikationen Slice.fi som gäller för de knappt 1 100 medlemmarna i ASK. Slice är utvecklat av det inhemska företaget FeedCowboy och fungerar i det stora hela på samma sätt som Frank. Den största skillnaden – och en delorsak till att ASK nu fimpar Frank – är att Slice är gratis för studerande att använda.

– Kårerna skapade Frank med tanken att det skulle vara gratis, men nu har Frank gjort det så att man måste betala för att få betala appen. Det är helt emot grundprincipen som Frank har vilat på, säger ASK:s generalsekreterare Sebastian Oey.

Som medlem i Finlands studerandekårers förbund Samok har ASK varit en av grundarna till Frank, som tog över föregångaren Lyyras affärsverksamhet år 2013. Utöver Samok är Franks övriga grundare Finlands studentkårers förbund FSF, Finlands yrkesstuderandes förbund SAKKI, Finlands gymnasistförbund SLL och resebyrån Kilroy.

– Frank och vi har haft en annorlunda vision om hur studiekortet ska gå framåt. Någon gång i tiderna när strategin för Frank lades upp, var dess syfte att via synlighet till företag ge förmåner till studerande. Numera är Franks syfte snarare att vara vinstdrivande, tillägger ASK:s styrelseordförande Daniel Tallberg.

Daniel Tallberg (t.h.) i Gamla kyrkoparken under Askens gulisintagning i september.

Marknadsekonomin har tagit över Frank

Orsakerna bakom kovändningen i Franks verksamhetsplan är komplicerade, men en av dem – och kanske den viktigaste – är företagets nya maktbalans. Den största ägaren i Frank är numera Kilroy Travels, efter att de förra året investerade en halv miljon euro i Frank och därmed ökade sin andel till 70 procent. Investeringen används för att vidareutveckla Franks tjänster, menas det i företagets blogg.

Kilroys största ägare var under en lång tid Studentkåren vid Helsingfors universitet, men år 2007 sålde studentkåren sina slutgiltiga andelar i den internationella resebyrån för studerande. Numera ägs Kilroy av SSTS A/S, ett holdingbolag registrerat i Danmark. Enligt Danmarks företagsregister ägs SSTS å sin sida av diverse privatpersoner från olika hörn i Norden, bland annat Tapio Kiiskinen, HUS Gruppens långvarige och före detta ekonomichef och vd.

Frank har praktiskt tagit haft monopol på sin verksamhet i Finland. Endast i Tammerfors högskolor har man valt att ha sitt eget, gemensamma studiekort, men nu är monopolet definitivt brutet. Studerandekårerna vid yrkeshögskolorna gör revolt, Samok har sålt sin andel i Frank och av Samoks 25 medlemskårer verkar för tillfället inte en enda fortsätta med Frank. Speciellt i huvudstadsregionen har lösningen varit Slice, medan resten av yrkeshögskolorna satsar på det gemensamma AMK-opiskelijakortti, som inte är digitalt.

Frank-appen kostar för tillfället 2,90 euro och många studerande har varit missnöjda med hur den fungerar. För tillfället har appen det undermåliga betyget 2,2 på Google Play Store.

– Vi har inte automationsmedlemskap medan universiteten har det. Vi måste alltså locka nya medlemmar och få gamla att stanna, och det sätter förstås press på kårerna. Hur skapar vi ett mervärde för våra medlemmar? För en högskolas studerandekår har det inte en så stor skillnad om Frank-appen fungerar bra, medan det för oss är extremt viktigt, menar generalsekreterare Oey.

Arcada studerandekårs generalsekreterare Sebastian Oey och kommunikations- och medlemssekreterare Maria Schmidt placerade i september rektorskedjan på tillträdande rektor Mona Forsskåhls axlar.

Med det nya alternativet Slice, som endast är ett digitalt studiekort, vill ASK erbjuda gratis förmåner till sina medlemmar på en plattform som fungerar.

– Slice påminner lite om Frank, det är en digital plattform som duger för till exempel VR som bevis på att du studerar. Slice samarbetar också med företag. I utbyte mot att studerande blir bekanta med deras tjänster får de förmåner, precis som med Frank. Men uppsättningen av samarbetet är olika. Frank dikterade, medan det med Slice handlar om ett mera genuint samarbete. Vi får också en del av inkomsterna och Slice är ett nyare företag, vilket betyder att deras inställning till studerandekårerna är ganska annorlunda, förklarar Daniel Tallberg.

Oviss framtid

Slice är inte en lika etablerad aktör som Frank och det kan vara svårt för ASK att övertyga studerande om att ett medlemskap är värt sitt pris.

Ännu förra året kostade ett medlemskap för ett läsårs tid 35 euro, nu har det gått upp till 52 euro. ASK vill ändå framhäva att medlemskapet redan år 2010 kostade 50 euro. Slice samarbetar också redan med 800 företag och söker aktivt nya samarbetspartners i huvudstadsregionen.

I samband med härvan kring Frank har Arcada tillsammans med fem andra yrkeshögskolor i huvudstadsregionen grundat samarbetsorganet Opku6. Tanken är att ett fördjupat samarbete skolorna emellan ska spara på kårernas resurser och förbättra deras möjligheter att betjäna sina medlemmar, till exempel i utbildandet av tutorer. Samarbetet har också lett till Zone, som praktiskt taget är Unisport för yrkeshögskolestuderande.

Zone är kostnadsfritt för ASK:s medlemmar, men verkar för tillfället inte ha så värst mycket att erbjuda. Stommen utgörs av Metropolias idrottslokaler, som just nu håller på att koncentrera sin verksamhet till fyra campusområden i Alberga, Kvarnbäcken, Myrbacka och Arabia. I Arabia verkar det dessvärre inte hända så mycket: det finns inget gym och de instruerade lektionerna är få till antalet.

– Zone är en tjänst som ännu är i utveckling, allt är inte implementerat. Vi hoppas till exempel att de ska ha möjlighet att använda den nya idrottshallen som byggs i Arabia. De förhandlar för tillfället också med Unisport, menar Daniel Tallberg.

Det nya studiekortet har ingen inverkan på studeranderabatter som berör måltider, HRT, VR, Matkahuolto och så vidare. Medlemmar i ASK kommer också att få gå på Opku6-högskolornas evenemang för ett billigare pris.

Intressebevakning, intressebevakning, intressebevakning

Som den slutgiltiga pusselbiten i ekvationen vill Tallberg och Oey tala om något som för många ter sig dödstråkigt: intressebevakning. Eller?

– Jag tycker inte om att använda det ordet, det är så luddigt. Men en av ASK:s viktigaste uppgifter är att jobba politiskt, i och utanför skolan. Vi ska ta upp frågor som studerande tycker är relevanta och se till att studerande inte till exempel blir utsatta för diskriminering. Att driva den här verksamheten kräver pengar och medlemmar. För studerande är det hemskt osynligt när vi tar upp något med Arcada och ger feedback och därför är det svårt att få dem att bli medlemmar. Det är som med hälsovård, det är svårt att se varför det är så viktigt så länge som man själv är frisk, säger ordförande Tallberg.

Den centrala frågan är huruvida allt detta räcker för att ASK ska kunna övertyga studerande om att ett medlemskap är värt sitt pris. Redan i höst har medlemmarna fått betala det högre priset och enligt Tallberg är bortfallet mindre än befarat.

– Vi hade 1 215 medlemmar som bäst och ligger nu på knappt 1 100, lite mindre. Men vi rullar kanske på momentum nu, nästa år får vi se hur vi har lyckats. Slice-appen är inte ännu i bruk, alla använder ännu Frank.

Utöver Slice och Opku6 har ASK jobbat med att byta ut hela sitt register, från Sebacon till det modernare och GDPR-vänligare Lime CRM. Hela styrelsen är utmattad.

– I år har arbetsbördan varit dubbel eller trippel, det är många trötta kårister här. Ingen i styrelsen har jobbat mindre än 20 timmar om veckan. Nästan hälften av arbetet har bestått av att ro i land de här projekten och vår vanliga verksamhet har därför fått mindre uppmärksamhet.

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

Vad tycker du?