Hoppa till innehåll

Konsten har invaderat Otnäs – och inget är sig likt

Det har varit ett omvälvande år för de stackars teknologerna i Otnäs. För lite under ett år sedan, den 18 november klockan 05:09, firade teknologorkestern Humpsvakar att västmetron äntligen kommit till byn. Otnäs blev en del av något större – av Helsingfors metropolområde – och en isolerad tillvaro med krångliga bussförbindelser blev ett stycke historia.

Mycket annat har hänt: Teknologföreningen fick i april sin genom tiderna första kvinnliga kurator. Samma månad kritiserades teknologernas hemliga sällskap för att vara könsdiskriminerande. Bland annat Luolamiehet fick kritik för sin valborgstidning Julkku, vars redaktion traditionsenligt helt och hållet bestod av män. Sällskapet gjorde slutligen en pudel och lovade att de ska bjuda in kvinnor till nästa års redaktion.

Gloria Lauterbachs verk Kreutzstrasse förvandlas med tiden – precis som Otnäs. Foto: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet

Med andra ord har både Otnäs geografi och värdegrund genomgått en hastig förändring, och nu fortsätter förvandlingsprojektet på ytterligare en front: Väre, den nya campusbyggnaden för Aalto-universitetets konststuderande, är sedan i går den 5 september officiellt invigd.

Byggprojektet för Väre har följt procentprincipen, vilket betyder att en procent av dess budget har gått åt till konst. Byggnaden är därför full av konstverk av alla de slag. Samtliga verk är gjorda av personer som har en koppling till Aalto-universitetet – studerande, alumner och professorer.

Konsten har invaderat det rationella, tekniska, binära, mekaniska Otnäs. Inget är sig likt.

Tommi Grönlunds och Petteri Nisunens tre jättelika speglar hänger från taket i ett av Väre-byggnadens geometriska torg. Foto: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet
Sätt ner dig och studera i en stämningsfull miljö – eller? Den främre stolen till höger hade redan hunnit gå sönder. Foto: Rafael Donner
Silja Puranens verk Siamese Twins pryder ett mötesrum. Många arbetsrum, mötesrum och projektrum i Väre-byggnaden har konst på väggarna. Foto: Mikko Raskinen / Aalto-universitetet
Inte så pjåkig studiemiljö. I mitten av torget sträcker sig Kirsi Kaulanens verk Lumen mot himlen. Foto: Rafael Donner

Utanför byggnaden blåser förändringens vindar lika hårt som inne. Aalto-universitetets studentkår firar i år Konståret och den 6 oktober fortsätter därför den konstnärliga invasionen, då campusfestivalen Otnäs natt för första gången äger rum. Evenemanget går ut på att studerande arrangerar diverse konstnärliga och kreativa programpunkter i Otnäs. ”Idén med Konståret är att lyfta upp studenternas konstnärliga uttryck under årets lopp och att placera den konstnärliga verksamheten i centrum”, står det på studentkårens webbsidor.

I samma byggnadskomplex som Väre finns också det nya köpcentret A Bloc, som öppnade den 30 augusti, och Aalto-universitetets handelshögskola, som invigs nästa sommar.

En by, som i årtionden har associerats med teknologernas livskraftiga och säregna studentkultur, måste därmed småningom definieras som något annat: som en smältdegel där teknologer, handelsstuderande och konststuderande ska leva i samvaro och där resultatet också kommer att vara därefter.

Hur kommer de tre olika studentkulturerna att se ut om tio år? Kommer de att överleva som självständiga institutioner eller kommer de att integreras och skapa något nytt?

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

Vad tycker du?