Hoppa till innehåll

Arcadas nya rektor installerad – vill främja demokrati och ge makt åt studerande

Med siktet på en utåtriktad yrkeshögskola, där demokrati är en viktig byggsten, har Forsskåhl inlett det nya studieåret. Och hon gjorde det med ett tal inspirerat av tolerans, lyhördhet och initiativkraft.

– Det är med stolthet och respekt som jag tar på mig uppdraget som högskolans rektor, sade Forsskåhl efter att kedjan landat på hennes axlar.

Det har gått knappt ett år sedan vår senaste intervju med Forsskåhl. När vi träffar henne en timme före installationen är hon av samma åsikt som då – Arcada är Finlands bästa yrkeshögskola. Men det är ingen orsak till att luta sig tillbaka. Arcada ska under Forsskåhls ledning mogna parallellt med samhällets nya möjligheter och utmaningar.

– De andra yrkeshögskolorna kommer i fatt så vi måste även utvecklas. Det är vår skyldighet att utbilda studerande med kompetens i ett demokratiskt samhälle.

Sedan Forsskåhl tillträdde i maj har hon arbetat för en miljö med mera öppna dialoger bland studerande och personal. Som professor i nordiska språk betonar hon betydelsen av kommunikation, och är glad över det entusiastiska mottagande hon fått på Arcada. Både personal och studerande har visat god samarbetsvilja, vilket hon respekterar och menar återgälda. Ännu har hon hunnit tala med bara en bråkdel av sina studerande, men planen är att börja delta i lektioner för att få en direkt kontakt med flera.

– En rektor arbetar aldrig ensam, och då måste man kunna kommunicera, säger Forsskåhl.

Förutom den direkt kontakten till studerande anser rektorn att det är viktigt att få med dem i beslutsfattandet. Därför har hon bestämt att två studerande, från och med hösten, ska vara med i högskolans ledningsgrupp. Dessutom kommer Forsskåhl delta i möten med studerandeföreningen. Det här kommer ske en gång i månaden i form av en frukost med ASK.

”En högskola existerar för att samhället behöver den, och ett samhälle finns i sin tur till för att människan
behöver det. Arcada existerar med andra ord för människan och mänsklighetens skull, och
vårt bidrag ska vara att ständigt formulera och omformulera de stora frågorna som samhället och
mänskligheten står inför”. 

Utdrag ur rektorns installationstal 5.9.2018.

Högskola som företag. Forsskåhl blev, på samma gång som rektor, även utnämnd till Arcadas verkställande direktör. Många kommer kanske att tänka på vinst vid tal om företagande. Men Forsskåhl förklarar att deras yrkeshögskola inte är vinstdrivande och inte heller kan vara det.

– Ekonomiskt sett är Arcada ett företag, men enligt vår bolagsordning får vi inte gå med vinst och det vill vi inte heller. Varje år ser en revisor över vår ekonomi, och om där finns vinst måste den användas.

Trots att yrkeshögskolan inte får ha ett överskott vid bokslutet betyder det inte att de är fria från ekonomisk press. I den statliga skattekistan finns inte oändligt med pengar och därför sätts högskolorna i ett konkurrensförhållande. Marknadsföring, som riktar sig till nya studerande, blir då en viktig ekonomisk satsning eftersom fler utexaminerade betyder mer klirr i kassan från ministeriet.

Många förändringar inom institutionerna har redan skett och framtida förändringar kommer enligt rektorn ännu att ske. Hon hoppas att studerande och personal kommer att stå ut med alla omvälvningar, som är meningen att bana vägen för ett ännu bättre Arcada. I framtiden tror Forsskåhl på en yrkeshögskola som fungerar parallellt med samhällets utveckling och som ännu bättre erbjuder utbildningar som direkt leder till anställningar. Bland annat den ökade efterfrågan av artificiell intelligens är något som Forsskåhl ser fram emot att möta.

När vi frågar var rektorn känner sig mest hemma svarar hon ”där jag hänger min hatt”. Framöver hänger hennes doktorshatt i rektorns arbetsrum på Yrkeshögskolan Arcada.

Studentbladets chefredaktör 2019

Vad tycker du?