Hoppa till innehåll

Studentkårerna: Unisport behandlar svenskspråkiga kunder sämre än finskspråkiga

Nu får det vara slut på bristfällig information på svenska på gymkedjan Unisports hemsidor.

Det anser studentkårerna Aalto-universitetets studentkår (AUS), Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) som tillsammans publicerat ett ställningstagande. Det anser att Unisports ledning bör upprätta en fungerande svenskspråkig version av den nya webbplatsen uusi.unisport.fi. I nuläget saknar Unisports nya webbplats fullständigt svenskspråkigt innehåll, medan den gamla webbplatsens svenskspråkiga information också är under all kritik. Det här är oacceptabelt för studentkårerna.

Detta har hänt

I mars skrev Studentbladet att Unisport valt att deras nya webbplats i fortsättningen endast kommer att vara på finska och engelska. Förklaringen lyder att antalet användare på Unisports svenska webbsida har varit så litet. Det föll inte de intervjuade studerandena i smaken. De ansåg att Unisports beslut är problematiskt eftersom det visar att företaget inte längre prioriterar sina svenskspråkiga kunder.

Studentkårerna reagerar

AUS, HUS och SHS anser att orsaken varför svenskspråkiga studerande inte använt webbplatsens svenskspråkiga version beror på att översättningen varit bristfällig, eller att det tidvis uppkommit rentav felaktig information om exempelvis gruppträningstimmarna.

Studentkårerna skriver att varken de eller Svenska Verksamhetsnämnden har kontaktats i beslutsprocessen. Kårerna anser att det är både beklagligt och underligt, särskilt med tanke på att studerandena utgör Unisports största kundgrupp.

Unisports ägare är Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och nu även Svenska Handelshögskolan. Tillsammans har de 5000 studerande med svenska som modersmål.

AUS, HUS och SHS skriver att gymkedjan bör inse att det finns en mängd studerande som inte talar det finska språket. Utelämnandet försätter de svenskspråkiga kunderna i en svagare ställning då de inte har möjlighet att få information om Unisports tjänster på sitt modersmål. För alla dessa personer förmedlar utelämnandet av svenskspråkig översättning ett intryck av att svenskspråkiga kunder är en lägre prioritet än resten, står det i dokumentet.

Unisport svarar på kritiken.

Unisports försäljning- och marknadsföringschef Tuuli Mäkelä tror att i nuläget förändras inget angående deras beslut. Hon poängterar att beslutet att slopa svenskan på den nya webbsidan gjordes i juni 2017 på grund av resurs- och kvalitetsfaktorer och att även studeranderepresentanter från HUS och AUS var på plats när beslutet gjordes.

Bara två procent använde sig av den svenskspråkiga Unisport-webbsidan, säger Tuuli Mäkelä.

Kan inte orsaken varför så få använde sig av webbplatsen på svenska vara för att informationen var bristfällig och felaktig?

Jo, den var av sämre kvalitet. Vi vill satsa på kvalitet och det kostar att ha en översättare konstant på plats. Vi prioriterar att informationen ska komma snabbt fram. Vi ger fortfarande service åt svenskspråkiga, exempelvis så informerar vi om aktualiteter via intranätet på tre språk och kundernas rättsskydd finns också på tre språk på nätet. Det är bara den nya webbplatsen där vi slutat med svenska och fokuserat på finska och engelska. Jag måste poängtera att vi har inget emot svenskspråkiga.

Universitetens finansiering till Unisport har minskat för varje år och det här har lett till att resurserna har koncentrerats.

Kommer studentkårernas åsikt om att återinföra en svenskspråkig webbsida ha någon inverkan?

– Inte på direkten. Unisport gör beslut långt beroende på kundernas behov och vi samlar in den feedback vi får genom våra kanaler. Studentkårerna har en möjlighet att göra en påverkan i Unisports strategiska val genom deras representanter i styrelsen.  Vi har dock ingen lagstadgad skyldighet att ge service på tre språk, säger Tuuli Mäkelä.

Hanken Svenska Handelshögskolan är den nyaste ägaren i Unisport. Mäkelä meddelar att i början av förhandlingarna var inte servicespråket svenska på hemsidorna en prioriterad fråga för att Hanken skulle gå med som finansiär. Enligt Hankens HR-chef Elina Stadigh kom frågan inte alls upp till tals under förhandlingarna, men lovar att ta upp ärendet under Unisport-styrelsens möte som är i juni.

 

Uppdaterat 16.05. Tiden för publiceringen av ställningstagandet och Unisport kommentarer.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?