Hoppa till innehåll

Vill du driva tidning? Nu har du chansen!

Om man ska ändra på något måste man börja med sig själv. Svenska Studerandes Intresseförening ändrar på sina stadgor, sänker medlemsavgiften och ger ut fler nummer av Studentbladet för att locka fler medlemmar.

Syftet med Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) är främst att ge ut Studentbladet (stbl.fi). Förutom det har föreningen planer på att fortsätta med Studentledarseminariet som ordnas på vintern, och om allt går som planerat ska SSI även ordna ett seminarium eller evenemang under hösten. Utåt sett gör inte SSI något mer än det.

Dags att titta vad som händer inuti föreningen som många har en åsikt om och desto fler inte har någon aning om.

Vem är med i Svenska Studerandes Intresseförening?

SSI är en studentorganisation som består av åtta medlemskorporationer. Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Teknologföreningen samt studentkårerna Studentkåren vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetets studentkår och Arcada studerandekår. Dessa representeras av utvalda SSI-styrelsemedlemmar som möts nu som då för att utveckla en sorts gemenskap mellan finlandssvenska studerande. Något liknande organ, med lika gamla anor från 1909, finns inte någon annanstans bland de svenskspråkiga studerandena i landet.

I april valdes en ny styrelse till SSI. Ordförande är nu Viktor Olander, en östnyländsk hankeit som i höst planerar att byta sina studier till biologi vid Helsingfors universitet. Han har inte tidigare varit ordförande för en stor förening men tar det som en utmaning.

Varför finns SSI 2018?

– SSI finns främst för att göra det möjligt att publicera Studentbladet, en tradition som pågått i över 100 år. Det är någonting vi vill hålla kvar och vi ser det som en viktig sak att det finns en svenskspråkig studenttidning i Finland, som ändå har en påverkningsmöjlighet på kårer och andra faktorer i samhället, säger Viktor Olander, ordförande för SSI.

Efter att SSI år 2017 beslöt att inte fortsätta ha en generalsekreterare har arbetsbördan flyttats över till styrelsen. De som gör mest jobb är ordförande, viceordförande och skattmästaren. Det kostar att driva en tidning. Men med en lägre medlemsavgift kunde fler kårar bli intresserade av att bli medlem i SSI och på så sätt ha tillgång till Studentbladets bevakning i en större mån. Ju fler, desto bättre för alla är inställningen.

Under 2018 har det dock varit svårt att hitta studerande till styrelsen som ska göra allt det planerade möjligt.

– Det här beror främst på kommunikationsproblem. Många vet inte vad vi gör eller vad som krävs för att göra det här arbetet. Det som SSI gör går ganska långt ut på att fatta beslut om praktiska saker som SSI ska göra, skapa budgetar, ansöka om understöd, göra verksamhetsplaner och eventuellt ordna evenemang.

Vad är allt det här snacket om att Svenska Studerandes Intresseförening borde hålla på med intressebevakning?

– Namnet kan vara lite missvisande, men vi tänker inte byta namn. Vi håller inte på med intressebevakning – men vi har en inverkan genom att ge ut Studentbladet där redaktörer och frilansare visar sitt intresse i det finlandssvenska studentsamhället. Medlemmarna kan via Studentbladet föra fram saker som är viktiga för finlandssvenska studerande. Där har våra medlemskorporationer en möjlighet att föra fram det som är viktigt.

SSI har försökt släta ut frågetecknen för deras medlemmar. Nu ska styrelsearbetet inom SSI bli mer specifikt genom tydliga arbetstitlar. Arbetsuppgifterna för var sin styrelsepost ska hädanefter vara beskrivna. 2018 består styrelsen av ordförande, viceordförande, skattmästare, sekreterare, infochef och två evenemangsansvariga. Styrelsen är ännu i behov av två evenemangsanvariga.

– Det går fortfarande att söka till dessa positioner. De studerande som vill vara med får gärna representera Åbo Nation, Vasa nation, Aalto-universitetets studentkår eller Arcada studerandekår (för de saknar representation just nu, red.anm).

Olanders vision om Studentbladet är att tidningen ska fortsätta vara studenternas språkrör och skriva om saker som studerande kan relatera till och som är viktiga för studerande.

– Vi har fått bra feedback och varit öppna för kritik. Sen kommer Studentbladets papperstidning att ge ut två nummer 2019 till sina medlemmar och de finlandssvenska abiturienterna, säger Viktor Olander.

Vill du bli medlem i SSI:s styrelse? Kontakta i så fall Viktor Olander på ordforande@stbl.fi

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?