Hoppa till innehåll

Nya rektorn för Helsingfors universitet: “Jag ska råda bot på problemen”

Styrelseordförande och president Tarja Halonen sätter sig ned i ett styrelserum i Helsingfors universitet på Unionsgatan.

– Vi välkomnar den nya rektorn. Styrelsen hade i slutskedet att välja mellan tre ytterst bra kandidater (Liisa Laakso, Outi Vaarala och Jari Niemelä). Niemelä representerar nu framtiden för universitetet. Han kan hållbar utveckling och staden bra. Han har också en mångvetenskaplig bakgrund och kan samarbeta mellan fakulteterna inom universitetet. Han är också samhälleligt engagerad och lotten föll på Niemelä, säger president Tarja Halonen.

Niemelä har en nio sidor lång cv. Han är ursprungligen från Vasa och hans svenska är utmärkt.

– Jag vill göra universitetet till ett ännu bättre universitet, internationellt, säger Jari Niemelä.

Han är för tillfället direktör för Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap och professor i stadsekologi.

Hans stora vision är att Helsingfors universitet ska bli ännu bättre inom forskning, undervisning och påverka samhället på olika plan. Ett av hans mål är att universitetet når ännu högre upp i internationella rankningar.

När det gäller nedskärningarna och universitets ekonomiska situation vänder han sig till beslutsfattarna.

– Vi måste använda våra kontakter och göra allt vad vi kan för att nedskärningarna inte ska fortsätta. Vi måste försäkra oss att finansieringen ökar och att regeringen är enig om att det är värt att satsa på undervisning och forskning.

Han vill inte mörklägga att finansieringen är ett problem inom universitetet.

– Minimikravet är att universitetsindexet återinförs. En miljon euro till behöver vi. Nu närmar sig valen. Även politiker vill att nedskärningarna avslutas. Vi måste utnyttja detta momentum. Vi har bra förutsättningar. Vi ska inte vara allt för dystra, utan ta oss i kragen och med fart ta oss fram.

Det har under årets lopp uppstått mycket kritik inom universitetet om hur ledningen har skött sina ärenden.

– Det är något som jag ska ta itu med. Främst för att få reda på vad det egentligen är som orsakar den här kritiken och sen råda bot på problemen. Jag ska försäkra att universitetet är redo för framtidsplanerna och se till att universitetet är en bra arbetsplats och studieplats för studenterna.

Vad gäller hjärnflykten av doktorander från universitet utomlands ser han också lösningar för att hålla dem kvar i Finland.

– Speciellt unga doktorer och de som är bra lockas utomlands för att – de är bra. Därför är det viktigt att vi hittar mekanismer som får dem att stanna kvar här. Ofta är det inte en fråga om lön utan en fråga om förutsättningar för forskning, och det är det som vi måste jobba med för att de ska stanna här.

Niemelä håller det svenska språket högt inom universitetet och som en nödvändig faktor för att smörja samarbetet mellan de nordiska länderna.

– Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet och Finland är ett tvåspråkigt land, så för mig är det helt naturligt och nödvändigt att vi bevarar det svenska språket, undervisningen och forskningen på svenska. Det är viktigt att finländare kan kommunicera på svenska. Det är en helt annan sak att prata svenska med svenskar än att prata engelska med svenskar.

Jari Niemelä tittar ut från Helsingfors universitet mot Senatstorget. I höst är det han som drar i spakarna. Bild: Matias Risikko

Jari Niemelä, 60, är rektor under femårsperioden 2018–2023. Han börjar i augusti och tar direkt över stafettpinnen av Jukka Kola, den nuvarande rektorn.

– I början tvivlade jag. Blir jag vald? Men sen när jag fick höra beslutet blev jag väldigt glad. Nu till hösten är det full rulle som gäller. Jag vet att studenterna har varit oroliga och att det finns vissa spänningar. Jag kommer att diskutera med dem och se till deras välmående. De är en väldigt viktigt del av universitetsgemenskapen.

Han erkänner att studenterna och personalen inte har tillräckligt med möjligheter att påverka besluten.

– Vi får inte glömma det här är en väldigt stor organisation. Det är en lång väg i beslutsnivån mellan dem och rektoratet. Vi måste se till att vi jobbar även på verkstadsnivå. De bör få sin röst hörd uppe i de beslutsfattande organen.

Studentkårens representanter gratulerade Niemelä med en blombukett.

– Vi hörs här ännu under våren, va? undrade styrelseordförande Lauri Linna från Studentkåren vid Helsingfors universitet.

– Det gör vi så säkert, svarade Niemelä.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?