Hoppa till innehåll

AUS och TF: De svenskspråkiga studerandenas situation vid Aalto-universitetet bör förbättras

Teknologföreningen (TF) och Aalto-universitetets studentkår (AUS) publicerade ett gemensamt ställningstagande: De svenskspråkigas situation vid Aalto-universitetet bör förbättras. De påminner också om studentens rätt att studera på sitt eget språk.

– Under flera år har vi identifierat en utveckling som är ofördelaktig för svenskspråkiga studerande vid Aalto-universitetet. Läget är oroväckande, och därför vill vi på TF och studentkåren vända trenden till det bättre, säger Victor Granlund, vice ordförande för Teknologföreningen, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet.

Informationen på svenska från universitetet har minskat eller så har kvaliteten försämrats.

– Vi har färre svenskspråkiga professorer än tidigare, och även övrig svenskspråkig personal har blivit färre till antal. Svenskspråkigt material på webbsidorna är i sämre kvalitet, jämfört med det finskspråkiga, eller saknas helt i vissa fall, säger Granlund.

Studentkåren är med på noterna och stöder TF:s intressebevakning.

– I år har studentkåren temat: välmående och jämställdhet. Kåren har tillsammans med TF fört diskussioner om de svenskspråkigas ställning vid Aalto. Och vi kan konstatera att svenskspråkiga studerande har stött på utmaningar, säger Suvi Vendelin, styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik, AUS.

I ställningstagandet står bland annat följande:

Enligt den respons vi fått ställs de svenskspråkiga studenterna inför utmaningar både när det gäller undervisningen och de administrativa tjänsterna. Till exempel händer det lätt att studierelaterad information inte uppdateras på svenska på webbsidorna, och studenterna får inte alltid handledning och studierådgivning på sitt modersmål. Man måste komma ihåg att en studerande som inte har möjlighet att diskutera på sitt modersmål ofta sätts i en obekväm situation. Kursernas tentamensspråk ska i teorin kunna väljas enkelt i WebOodi, men i praktiken krävs ofta överläggningar som är besvärliga för studenten.

Hur allvarligt är det här?

– Det beror på hur bra finska man kan. Situationen skulle vara bra, om universitetet noggrannare följde de överenskomna riktlinjerna, säger Granlund.

Suvi Vendelin och Victor Granlund. Bild: Matias Risikko.

Varför gör ni ett ställningstagande nu?

– Under våren har det kommit fram en del problemfall, som delvis redan har åtgärdats. Men vi anser att det här också bör lyftas fram och bli en officiell diskussion, säger Granlund.

TF gjorde en enkät om svenskspråkig service ifjol. Från den kom det fram att studerande tyckte att översättningarna till svenska inte var tillräckligt bra. Men det varierar mycket från högskola till högskola. På Aalto-universitetets hemsida står det att man ska vara aktiv med att använda sitt modersmål i studierna.

Är det så att man aktivt måste kräva svenskspråkig översättning?

– I vissa fall ja. Svenskspråkiga råkar ut för situationer där man måste be om det. Det här är en av de konkreta sakerna som vi försöker få bukt på inom detta år, säger Granlund.

Får det faktiskt falla på universitetets resursbrist att svenskan inte prioriteras?

– Nej. Den stora utmaningen för oss är att få ut vårt meddelande så att det når ut till varje lärare och inte bara ledningen, säger Vendelin.

Både Vendelin och Granlund anser att ställningstagandet ska ses som ett positivt meddelande, ett tecken på att universitetet och studerandeorganisationerna vill jobba tillsammans och göra situationen för de svenskspråkiga bättre.

– Det är ett seriöst meddelande till universitetet. Situationen är inte dålig, men det finns något att jobba på, säger Granlund.

Utifrån sett verkar det som att Aalto främst är för finskspråkiga och engelskspråkiga?

– Jag tror det beror på att det finns så många engelskspråkiga som studerar här, och tyngdpunkten i marknadsföringen på den senaste tiden har varit på finska och engelska. Det här kan vara en orsak till varför det skrivs mindre på svenska, säger Vendelin.

Lyssnar Aalto-universitetets ledning på ert ställningstagande?

– Studentkåren har varit med och löst problemen med universitetet. Personalen vid universitetet har kommit med konkreta idéer. När vi i förväg berättade om vårt ställningstagande så hyllade de vårt initiativ och ville vara med och utveckla situationen till det bättre, säger Vendelin.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?