Hoppa till innehåll

Hemliga teknologsällskapets klubblokal hotas stängas – delegatens ultimatum: öppna dörren eller så åker ni ut

Böjer sig Otnäs hemliga herr- och damklubbar sig efter jämställdheten? Sameli Sivonen, som är med i Aalto-universitetets studentkårs delegation för gruppen Gröna Aalto, vill väcka diskussion om jämställdhet i Aalto-universitets föreningskultur. Och föga visste han vad som skulle hända när han tog upp saken i delegationen för två veckor sedan. Men först backar vi bandet.

– Som alla säkert vet har det i Otnäs under årtionden funnits hemliga sällskap som har haft avsevärt mycket makt i vår studerandegemenskap och dess sociala struktur. Tråkigt nog finns det 2018 fortfarande föreningar vars verksamhet är könsdiskriminerande, säger Sameli Sivonen.

Det här är inte första gången som AUS delegation försöker göra något åt saken. Efter en viss diskussion 2015 både inom kårpolitiken och skriverier i Aino studenttidning med flera har en del av de enkönade sällskapen, till exempel Sitsimiesliitto och Vapaateekkarit öppnat sina dörrar även för kvinnor.

– Kvar finns det hemliga herr- och damklubbar som fortfarande könsdiskriminerar. Dessa sällskap fungerar som så att man blir vald att bli en medlem, det går inte att ansöka om medlemskap. Och de använder sig av kårens utrymmen. Hur könsdiskriminerar de? Till exempel genom att bestämma vem som får delta i deras verksamhet beroende på kön. I det aktuella fallet Luolamiehet så bestämmer vem som får göra deras valborgstidning Julkku, som ges ut av Teekkarikulttuurin Tuki rf, en stödförening för Luolamiehet. Valborgstidningarna är en stor grej i teknologkulturen men Julkku görs bara av män, säger Sivonen.

Luolamiehet som producerar valborgstidningen Julkku har i år låtit bli att inkludera kvinnor som skribenter.

– Tidigare kunde kvinnor få skriva texter till tidningen men i år har man valt bort dem helt. Att man ännu 2018 kräver att man har ett visst kön för att bli medlem i en förening är ofattbart. Om kåren inte kan göra något åt de föreningar som är verksamma inom dess utrymmen, så borde dessa föreningar helt enkelt uteslutas från att använda våra gemensamma pengar. Det här är inte endast en kvinnofråga, det är en fråga för mänskligheten.

Luolamiehet är verksamma i en lokal hyrd av kåren och deras verksamhet välkomnar inte kvinnor, vilket bryter mot kårens principregler.

Aalto-universitetets studerandekår (AUS) uppdaterade 2015 sina handlingsregler för kårens utrymmen. Reglerna innefattar följande linjedragning: ”En lokal kan inte beviljas en förening som i sin medlemsantagning eller verksamhet diskriminerar AUS-medlemmar på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet med anknytning till personen. Undantaget är körer som kan bestå av enbart män eller kvinnor.” Samma år gjordes en jämställdhetsrapport. I rapporten står det att styrelsen, enligt AUS-medlemmar borde ”ingripa i observerade klagomål om ojämställdhet” och ”ta itu med föreningar som är stängda för ett visst kön”.

– Av någon konstig orsak har man inte granskat om föreningarna följer principreglerna för utrymmen. Jag har skickat en förfrågan till styrelsen om det, och fått ett svar att de diskuterar saken och ska återkomma om de kommer fram till något. Orsaken varför man inte gjort något de senaste två åren tror jag beror på att att styrelsen är rädd för de hemliga sällskapen. De vågar inte göra något, fast det står i deras egen regler och medlemmarna vill att de ska göra något. Men om vi nu får ett beslut i delegationen i april så har styrelsen något de kan luta sig tillbaka på. Kanske vi ändå kan förändra världen till en bättre plats?

Är en uteslutning av herr- och damklubbar från kårens lokaler en lösning?

– De har haft många år att ändra på sig. Jag tycker att vi nu ger dem ett ultimatum. Öppna er verksamhet för alla oberoende av kön, eller så blir ni av med era utrymmen och er marknadsföringsplats under kårens framtida evenemang. Kårens verksamhet är finansierad med våra studerandes pengar.

Det finns inget i föreningslagen som förbjuder vare sig herr- eller damklubbar. I jämlikhetslagen är klubbar med enkönad sammansättning också ett undantag och diskriminerar alltså inte. Vad kåren sen bestämmer om vem och vad för sorts verksamhet som ska vara i kårens utrymmen är upp till de invalda att bestämma.

Efter Studentbladets intervju med Sivonen har Arkkitehtikiltas styrelse (arkitektstuderandenas förening vid Aalto-universitetet) gjort ett uttalande om att de inte accepterar Teekkarikulttuurin tukis verksamhet. De accepterar inte att Julkkus utgivarförenings verksamhet är diskriminerande och konstaterar att ”köndiskriminering inte är en teknologtradition”. De tillägger att de inte har något emot valborgstidningar i överlag, utan att de kritiserar verksamheten som står bakom Julkku.

Luolamiehets förening svarar på kritiken

Olli Koskinen, styrelseordförande för Julkkutidningens utgivarförening Teekkarikulttuurin tuki, kommenterar kritiken från Arkkitehtikilta i Helsingin Sanomat.

– Vi har försökt lösa problemen redan långt innan de togs upp till diskussion, säger Olli Koskinen.

Koskinen understryker att det inte finns några kvinnor i Julkkus redaktion.

– Det handlar inte om en tillbakagång, föreningen har tagit medvetna steg för att lösa problemen, säger Koskinen.

Enligt Koskinen är utgivarföreningens verksamhet traditionsenlig och vid. Därför kan det dröja förrän utomstående ser de förändringar som har gjorts.

– Julkku, utgivarföreningen Teekkarikulttuurin tuki och sällskapet Luolamiehet godkänner inte diskriminering, säger Koskinen.

Föreningen har enligt Koskinen varit i kontakt med AUS styrelse och öppnat ärendet för diskussion. Efter Helsingin Sanomats artikel har också Iltalehti frågat Luolamiehets långvariga sponsor Marimekko varför de stöder Luolamiehet med skräddarsydda halare. Marimekko har svarat att de ska diskutera med Luolamiehet om deras medlemsrekrytering.

Sivonen förvånad över att diskussionen väckt gehör bland studerande

– Det verkar som att delegationen och styrelsen vill göra något åt saken, så verkade iallafall stämningen under vårt förra möte 22 mars. Kanske världen förändras trots allt, säger Sameli Sivonen.

Alla i delegationen håller dock inte med Sivonen. Studentkårens delegation kommer att diskutera ärendet vid nästa delegationsmöte. Om det blir något beslut om saken får den som lever se. Mötet går att se direktsänt och i efterhand här den 19 april.

Studentbladet har förgäves försökt få kontakt med Luolamiehet för en kommentar.

 

Redaktör för Studentbladet.

1 kommentar till “Hemliga teknologsällskapets klubblokal hotas stängas – delegatens ultimatum: öppna dörren eller så åker ni ut”

  1. Pingback: Konsten har invaderat Otnäs – och inget är sig likt - Studentbladet

Vad tycker du?