Hoppa till innehåll

Hanken kräver medeltalsintyg som inte finns – men om du betalar…

En magisterstuderandes plånbok öppnas på vid gavel i ansökningsprocessen till Hanken Svenska handelshögskolan. Det här gäller när magisterstuderande från till exempel Helsingfors universitet, med kandidatexamen från samma högskola, ansöker till magisterstudier vid handelshögskolan. Nytt för det här läsåret är att Hanken har ett krav på att få en studerandes medeltalsintyg av den studerandes kandidatstudiepoäng. Minst 3/5 poäng i medeltal krävs för att godkännas.

Men för åtminstone fem studerande har det här enligt HU:s studentservice varit omöjligt på grund av att Helsingfors universitet inte ger ut medeltalsintyg. Det här har lett till komplikationer för de studerande som i vår inte vetat om Hankens nya ansökningskrav eller fått något intyg. Det har också lett till att Åbo Akademi, som inte tidigare haft medeltalsintyg, i och med Hankens krav infört medeltalsintyg. Det samma gäller inte för Helsingfors universitet.

Är HU bromsklossen i dramat?

I ett dokument skrivet av HU 27.3 förklaras situationen på följande vis:”I dagsläget kan man inte göra ett vägt medeltal på grund av att Oodi inte har ett gemensamt räknesätt för studerande, vilket skulle räkna vitsord på en vägt sätt för alla studerande vid Helsingfors universitet. HU har inte heller några gemensamma spelregler för hur man vägt räknar medeltal på vitsord och på grund av det här är det inte möjligt för studentrådgivningen eller studentregistret att ge ut ett medeltalsintyg.”

Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Varför är det så, Helsingfors universitet?

– Det här med medeltalsintyg är något helt nytt för oss. Vi har inte utvecklat ett sådant system, för vi kräver inget medeltalsintyg. Vi vet att Hanken har tagit i bruk ett sådant system. Men vi vet inte hur man ska räkna ett medeltalsintyg och vad som ska inkluderas i intyget. Det finns en del oklarheter, säger Sari Zitting, chef för studentregistret vid HU.

Det är med andra ord för tidigt att säga vad HU tänker göra åt saken.

Är det Hanken som kräver för mycket?

– I antagningen till Hankens magisterprogram ska de sökande med examen inom EU/EES antingen uppvisa ett tillräckligt högt medeltal (3/5) eller testresultat från antingen GMAT eller GRE (standardiserade lämplighetstest). Är medeltalet inte tillräckligt högt ska den sökande uppvisa testresultat. Både GMAT och GRE samt medeltal är internationellt sett vanliga urvalsgrunder, säger Niina Arppe, antagningskontorist för studieärenden vid Hanken Svenska handelshögskolan.

Internationellt är GMAT och GRE vanliga inom handelshögskolor men inte nationellt vid andra universitet, till exempel Helsingfors universitet.

Lösningen: Om du tar ett standardiserat test behöver du inte visa medeltalsintyg eller ha goda kandidatstudiepoäng.

Då betalar du i stället för att ta ett av följande lämplighetstest.

  • $ 250 amerikanska dollar för GMAT-testet.
  • $ 205 amerikanska dollar för GRE-testet.

Det lönar sig troligtvis att betala extra dollars för digitala prepkurser och handböcker om du vill lyckas i testet. Andra har skvallrat att det är busenkelt. Bara om du är kandidat och bra på GMAT och GRE kan du komma in till Hanken. 23 mars stängdes dock ansökan, så du får lov att söka in igen vid nästa ansökningstid.

För dem som fortfarande önskar ett medeltalsintyg från sitt universitet men inte fått det får fortfarande vänta. Orättvist kan det kännas för de som har ett högt medelintyg men som ändå måste betala för testet. Om det bli någon lösning på det här tills nästa ansökningstid är en annan tvåhundrafemma.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?