Hoppa till innehåll

FPA förnyar kontrollen av din studieframgång – allt du behöver veta

Enligt FPA kommer ändringen i deras ”kontrollsystem av studieframgång” att förbättra situationen och utfallet för dem som avlägger flera högskoleexamina samtidigt.

Vad är det som är nytt?

  • Studerande som blir utexaminerade och slutför sin examen under vårterminen behöver inte längre prestera minimikravet på fem studiepoäng per stödmånad under våren.
  • Kravet på minimistudiepoäng (fem per månad, tjugo per läsår) gäller inte heller det första läsåret – om du börjar studera på våren.
  • Vid kontrollen av studieframgången (att du varit en flitig studerande) beaktas alla studieprestationer och använda stödmånader som hänför sig till högskolestudier i Finland från och med den första augusti 2011. Om den studerande har studieprestationer från flera högskolor beaktar FPA dem automatiskt.
  • Också avbrutna studier beaktas: studieprestationerna nollställs inte längre då man inleder nya studier efter att ha avbrutit sina tidigare studier.

Studieframgångskontroll vad då?

  • FPA kontrollerar varje år i oktober om den högskolestuderandes studieframgång varit tillräcklig. Nästa kontroll sker i oktober 2018 och den gäller läsåret 1.8.2017–31.7.2018 och hela den tid som den studerande har studerat vid en högskola i Finland.
  • Studieframgången är tillräcklig om den studerande i genomsnitt har minst fem studiepoäng per stödmånad. Vid kontrollen granskas det genomsnittliga antalet studiepoäng för föregående läsår eller vid behov för hela studietiden.
  • Om den studerande blir klar med studierna före kontrollen anses studieframgången ha varit tillräcklig. Om den studerande fortsätter studera efter avlagd högskoleexamen beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då examen avlades. Läs mer om ändringarna här.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?