Hoppa till innehåll

Entreprenörer kan och vill bygga ett bättre samhälle

Dagens värld och ekonomi är uppbyggda kring förväntningar om att de ständigt ska växa. Den ekonomiska tillväxten är kopplad till ökad konsumtion, vilken i sin tur starkt är förknippad med ökade miljökonsekvenser. I dag bör organisationer och företag allt mer tänka på vad de lämnar efter sig på vår planet, samt hur de via sin affärsmässiga verksamhet aktivt kan bidra till samhällsutvecklingen. Men går det att kombinera ett socialt ansvarstagande med att driva företag och tjäna pengar?

Jag har under de senaste åren varit med och arrangerat världens ledande teknologi- och startupevenemang, Slush. Under denna tid har jag fått träffa en mängd startupbolag som arbetar med nya innovationer och tekniska lösningar som strävar efter att lösa de problem vårt samhälle står inför i dag. Dessa så kallade impact startups tar bland annat itu med Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

Jag har flera gånger blivit ställd frågan huruvida investerings- och startupvärlden är en kapitalistisk cirkus. Kan dessa unga startupbolag verkligen förändra den värld vi lever i och lösa våra samhällsproblem?

När vi talar om impact startups kan vi även tala om impact investment, där kravet för investerarna utöver en monetär avkastning också är en samhällsnyttig sådan. Det finns även sociala företag vars primära mål inte är att ge avkastning till aktieägare eller en vd över huvud taget, utan att lösa ett samhällsproblem där avkastningen helt eller delvis går tillbaka in i företaget.

En revolution kan förändra olika saker i samhället, vare sig det handlar om en politisk, social eller ekonomisk förändring, och vi kan vara ense om att unga teknologibolag kommer att förändra och omforma vår framtid. Entreprenörerna bakom nästa generations företag och organisationer kommer i framtiden att generera vinst och bidra till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som de kommer att bygga på socialt och ekologiskt hållbara grunder. Det kommer även att vara en förutsättning för att lyckas på nya marknader. Unga bolag kan vara snabba och smidiga i sin utveckling och tillväxt. De stora företagen kan vara med och stödja dem på olika sätt, de kan ta sitt ansvar och bidra till samhället. Det handlar inte bara om att göra pengar, inte mera. Det handlar om något mycket mera omfattande – om att skapa en säkrare, en mera hållbar och framför allt en bättre framtid – inte bara för dagens samhälle, utan även för framtidens generationer.

Alla entreprenörer drivs av att göra vår värld till en bättre plats, samtidigt som de sysselsätter sig själva och arbetar för något de är passionerade över. Det är nödvändigt att alla aktörer är med och bidrar till att försöka lösa samhällsproblem: stat, företag och individ. Jag tror starkt på att entreprenörerna är de som kommer att ha den största inverkan.

Jessica Blechingberg arbetar för att främja det nordiska startup-ekosystemet och blev 2017 utsedd till en av ekosystemets mest inflytelserika personer. Hon studerar marknadsföring på Hanken och har i flera års tid jobbat på Slush.

Vad tycker du?