Hoppa till innehåll

ÅA spolar jämställdheten – genusstuderande avgår efter konflikt om könsneutrala toaletter

Panda Eriksson, magisterstuderande och timlärare i genusvetenskap vid Åbo Akademi, har arbetat aktivt för att införa könsneutrala toaletter vid Åbo Akademi sen våren 2017. Eriksson, som själv är transperson, skriver i sin blogg att hen inte längre vill legitimera kommitténs verksamhet:

”Åbo Akademi, skäms. Det räcker inte att använda fina ord så som mångfald och inklusion. Jag har varit den stoltaste ÅA-demiker två år i rad i Åbo Pride med ett universitet som syns och kämpar för transpersoner och sexuella minoriteter men nu sitter jag mitt i en smet som jag aldrig ville in i bara för att jag inte kan göra något åt mitt kön och ledningens ovilja att lyssna.”

Eriksson presenterade i maj 2017 ett förslag om könsneutrala (könssensitiva) toaletter på Åbo Akademi. Jämställdhetskommittén tog upp ärendet för diskussion och redan i juni gav förvaltningsdirektör Ulla Achrén en rekommendation om att de skulle införas. Åbo Akademis fastighetsservice gavs uppdraget att vidta åtgärder för skyltningen.

Skyltarna som lades upp var binära, de representerade med andra ord endast en man och en kvinna. Eriksson hade rekommenderat att Åbo Akademi skulle använda Pekka Piippos design för könsneutrala toalettskyltar.

Pekka Piippos design.

Fastighetsservicen hade också gjort samtliga toalettutrymmen i universitetet könsneutrala. Detta gick tvärtemot Erikssons rekommendationer. Hen anser att de större toaletterna med flera bås borde förbli könade eftersom könsneutrala toaletter kan vara problematiska för t.ex. muslimska studerande.

Både Åbo Akademis studentkår och Panda Eriksson kontaktade under höstens gång förvaltningsdirektör Ulla Achrén, dekanus Mikael Lindfelt och jämställdhetskommittén. Ärendet uppfattades som behandlat och enligt Eriksson skrev kommitténs ordförande, vicerektor Christina Nygren-Landgärds per e-post följande:

”Toaskyltningen är inte på vår agenda för tillfället eftersom det har fattats beslut och åtgärder har tagits. Jämställdhetskommittén tog ett initiativ och förvaltningsdirektören fattade beslut.”

I februari 2018 skrev jag en artikel om de nya könsneutrala toaletterna på Tankehörnan i Helsingfors universitet. I samband med mitt förarbete läste jag Åbo Underrättelsers artikel om könsneutrala toaletter på Åbo Akademi. Jag ringde därför till ÅAS och frågade huruvida de blivit verklighet. Situationen är komplicerad, fick jag veta. Panda Eriksson blev informerad om att jag ringt och det uppstod en bild av att jag håller på med en artikel om ÅA.

Stbl:s artikel.

Panda Eriksson skriver i bloggen:

”Den 2. februari 2018 får jag höra av studentkårens representant att Studentbladet ska skriva en juttu om ÅA:s könsneutrala toaletter. De undrar om jag som sakkunnig skulle kunna uttala mig. Jag samlar energi och skriver ett nytt mail åt dekanus 2.2.2018:

’Hej igen Mikael,

Nytt år och jag försöker igen med den här från (se nedan). De ringer mig från Studentbladet på måndag och tänkte att det är bra att veta om situationen gått framåt!

Mvh Panda ’

Jag vet inte om det är ”hotet” om uttalandet i Studentbladet som gör saken eller om något hänt med det första mailet, men jag får äntligen svar.”

Svaret är ändå det samma: ärendet är behandlat och jämställdhetskommittén kommer inte att ta upp det igen. Panda Eriksson försöker få de inblandade att förstå att det bara handlar om korrekt skyltning på toaletterna och att hen bara vill att kommitténs ursprungliga beslut ska respekteras. Inget händer och hens vädjan ignoreras.

Fredagen den 16 mars intervjuas Panda Eriksson i Åbo Underrättelser. Hen uttrycker sin frustration om ärendet och efter intervjun skrapar hen, tillsammans med Annina Forsblom, ordförande för den genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith, bort de binära klistermärkena från Arkens toalettdörrar.

Annina Forsblom tar ärendet i sina egna händer. Foto: Panda Eriksson

Artikeln publiceras därefter och inkluderar kommentarer från förvaltningsdirektör Ulla Achrén. Hon anser att toalettfrågan fått för mycket uppmärksamhet och att det finns viktigare jämställdhetsfrågor att fundera på. Hon ifrågasätter också Erikssons mandat bland studerandena.

– Kanske borde man göra en enkät om det, säger hon till ÅU.

När jag ringer till henne förnekar hon däremot att kommentaren handlade om Erikssons mandat. Hon menar att det borde göras en enkät på hur studerande förhåller sig till könsneutrala toaletter. Kommentaren är ändå märklig. Ska man verkligen rösta om huruvida universitetet ska fortsätta med diskriminering?

Vicerektor Christina Nygren-Landgärds anser också enligt ÅU att jämställdhetskommittén borde syssla med viktigare frågor. Hon har inte nåtts för en kommentar.

Efter att Panda Eriksson läst vicerektorns och förvaltningsdirektörens kommentarer har hen fått nog och avgår samma dag från Åbo Akademis jämställdhetskommitté. Eriksson publicerar sin bloggtext och skriver:

”Det handlar bokstavligt talat om att sätta upp några klistermärken – som kanske kostar högst en hundring – och som kan sättas upp av ett team studerande om det känns för svårt. Vi har själva redan finansieringen och människorna. Det här är en sista chans att fixa saken den ”riktiga vägen” – och att i fortsättningen skärpa er med genomskinligheten i beslutsfattningen i dylika, totalt minimala frågor.

Det är med tungt hjärta jag anmälde att jag avgår från jämställdhetskommittén idag 17.3. eftersom jag inte längre vill legitimera verksamheten. Min uppfattning av jämställdhet innefattar alla personer – för att låna Maya Angelou: The truth is, no one of us can be free until everybody is free.

I dag har Åbo Akademis studentkår skrivit ett utlåtande om situationen. De ställer sig bakom Panda Eriksson och har ”med bestörtning följt med diskussionerna i media”. Texten är undertecknad av ÅAS ordförande Ina Laakso och dess vice ordförande Frida Sigfrids.

”Faktum att ÅA:s förvaltningsdirektör ifrågasätter en enskild namngiven student­representants mandat i media är väldigt allvarligt”, skriver de i utlåtandet.

Studentbladet följer med utvecklingen och försöker nå ut till samtliga inblandade för att ge en mera heltäckande bild.

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

1 kommentar till “ÅA spolar jämställdheten – genusstuderande avgår efter konflikt om könsneutrala toaletter”

  1. Pingback: Åbo Akademi backar efter toalettbeslut: "Ett missförstånd har skett" - Studentbladet

Vad tycker du?