Hoppa till innehåll

Brister i studentrådgivningen vid Soc&kom och universitetet – vad gör studentkåren?

Förra läsåret kunde HUS konstatera att den svenskspråkiga studentservicen har varit bristfällig vid Helsingfors universitet. Det här läsåret har situationen inte blivit bättre. Helsingfors universitets reform- och samarbetsförhandlingar har inte underlättat situationen studerande som vill fokusera på sina studier.

– Mig har det personligen stört att man har skurit ned på studentservicen, i synnerhet servicen på svenska vid Svenska social- och kommunalskolan. Det har varit svårt att få service på svenska efter nedskärningarna, säger studeranden Andreas Särkelä till Svenska Yle i februari.

Soc&kom har cirka 450 studerande. Nu söker universitetet en studentrådgivare som har utmärkta kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska. Studentrådgivaren ska betjäna Svenska social- och kommunalhögskolans och statsvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram och studenter.

Detta är positivt. Om någon kandidat hittas är en annan femma.

Är det svårt att hitta personal som kan tillräckligt bra svenska?

– Det har varit knepigt. Vi vet att det också finns problem med svenskspråkig studierådgivning vid campuset i Vik. Dit behövs också en svenskspråkig studentrådgivare, säger Lotta Granberg-Haakana, biträdande chef för Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Den nya studentrådgivaren vid Soc&kom och statsvetenskap är ett ”gammalt arbete”. Det betyder att arbetet har existerat tidigare, men den som gjort arbetet har gått till andra uppgifter. Det betyder också, till viss del, att svenskspråkig studentservice har uteblivit för en längre tid och nu behövs arbetet igen.

– Ingen har fått sparken. Att personal byter till andra arbetsuppgifter är sånt som händer på alla arbetsplatser. Det är tråkigt att det varit en paus i den svenskspråkiga servicen, säger Lotta Granberg-Haakana.

Studievägledningschefen Mikko Vanhanen vid Helsingfors universitet anser att det inte funnits några brister på den svenskspråkiga studentservicen.

– Det har ständigt funnits personal som har kunnat prata flytande svenska i Kronohagens studentservice. På grund av personalförändringen i slutet av 2017 så har en svenskspråkig studentrådgivare saknats och det har temporärt försvagat situationen. Men vi vill nu ändra på det här med en nyanställning, säger Mikko Vanhanen.

I ett stickprov gjort av Studentbladet i februari i år kunde inga studentrådgivare vid Kronohagens studentservice svenska.

Vanhanen meddelar också att studentservicen i Kronohagen strävar efter att bli baserad på förhandsbokningar. Soc&kom-studerande har från början av året fått boka studentrådgivning.

– Dessutom har vi haft fyra olika svenskspråkiga pop-up-rådgivningstillfällen som har varit öppna för alla studerande.

Studentrådgivningen har också lidit av plötsliga personalförändringar.

– Det har lett till att registreringen av studenter har dragit ut på tiden. Det här gäller inte bara de svenskspråkiga utan alla. Situationen på den fronten är nu som tur bättre, säger Mikko Vanhanen.

Ansökningstiden för platsannonsen går ut i dag.

Lauri Linna, styrelseordförande för HUS.

Studiehandledningen har inte heller fungerat alla gånger

Helsingfors universitets rektor Jukka Kola har i ett internt meddelande medgett att styrelsen har gjort felbedömningar i reformerna och att chefernas kommunikationsförmåga hädanefter bör förbättras. Att göra flera reformer samtidigt ska inte göras i framtiden, anser rektorn. I samma dokument meddelas att extra personal ska anställas för viss tid för att stöda reformen. Men man måste ju ändå fråga sig var studentkåren har hållit hus.

– Ja, vi sitter ju faktiskt mitt i smeten, säger Lauri Linna HUS styrelseordförande.

Varför har inte Helsingfors universitets studentkår gjort ett ställningstagande i den här yrseln som skapar gråa hår för studerande som inte vet vad de ska studera?

– Om det inte blir någon ordning i saken så måste vi göra ett ställningtagande. Men jag känner att vi har så pass bra kommunikation med universitetet att vi inte behöver det. Våra medlemmar sitter som studeranderepresentanter vid borden med personalen. Om det finns ett problem kan vi ta fram dem där. Det känns som att vi har fått för lite feedback från våra medlemmar för att göra ett ställningstagande. Vi har klara linjer för vad vi ska göra. Vi vill att studierna ska rulla på smärtfritt för studerande, säger Lauri Linna, HUS styrelseordförande.

Vad har ni fått för feedback?

– Statsvetenskap och rättsvetenskap har skickat mest feedback till oss om att studiehandledningen inte fungerar. De andra fakulteternas studerande har inte gett lika mycket respons om att det skulle finnas ett problem i samma storlek som dem.

HUS har inte visat något intresse att offentligt berätta om problemen?

– Vi har satt tyngdpunkt på att prata om det här internt med universitetet och inte offentligt. Det här fallet har att göra med universitetets ekonomi och i sådana fall så förhandlar vi genom att berätta hur det är för oss studerande. Om universitetet inte gör något så måste vi ta det offentligt för att universitet ska börja göra saker bättre. Men i det här fallet så finns det ingen orsak att göra det.

Uppdaterad artikel 20.3, klockan 10.30 med kommentar av Sebastian Österman, styrelsemedlem i HUS.

– Studentrådgivningen på Helsingfors universitet är för tillfället ett stort kaos på hela universitetet, och garanterad svenskspråkig service är tillgänglig några timmar om veckan. Det är långa köer till rådgivningen, det råder såväl personalbrist som resursbrist och personalen är utmattad, och på grund av den förnyade studentservicen fungerar samma personer som rådgivare för flera fakulteters studeranden och känner sällan till utbildningsprogrammens specialdrag. I grund och botten beror problemen på nedskärningarna i universitetens finansiering, då vårt universitet, trots alla uppsägningar och andra sparåtgärder, fortfarande har sparbehov som motsvarar universitetets fastigheter på Brobergsterassen, säger Sebastian Österman, styrelsemedlem i Helsingfors universitets studentkår.

”Den nuvarande situationen är en fars och måste förbättras”

– Den nuvarande situationen är en fars och måste förbättras. Studentkåren jobbar varje vecka med intressebevakning för att förbättra studentservicen – i år har vi kartlaggt läget i alla fakulteter från studerandenas synvinkel och studentkåren är väl medvetna om problemen, både i språkfrågor och övriga frågor, vi träffar regelbundet studentservicens chef och arbetar för att förbättra situationen. Studentkårens tvåspråkighetsutskott har nyligen skickat ut en enkät för att samla in mera data om hur folk för tillfället upplever servicen på svenska, data som kan användas för intressebevakningen, som kring 70 personer redan svarat på. På grund av de ovannämnda orsakerna är det kanske lite lustigt att säga att studentkåren inte tagit någon ställning till dessa frågor – officiella åsikter går också att läsa i HUS språkstrategi och i HUS policydokument. Det att man inte separat skriver ett ställningstagande är inte samma sak som att inte ta ställning, då det redan existerar pågående intressebevakning och linjer, säger Österman.

 

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?