Hoppa till innehåll

Studenthälsovård: varför makthavarna avsiktligt fördröjt reformen

För tillfället är det bara universitetsstuderande som har tillgång till studenthälsovården, medan yrkeshögskolestuderande har fått nöja sig med kommunala tjänster. Det har länge varit tal om att utvidga studenthälsovården till yrkeshögskolor och nu verkar det också bli verklighet. En arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet har förberett ett lagförslag som skulle inkludera yrkeshögskolestuderande i Studenthälsan (SHVS).

Men varför har det tagit så länge? Varför har reformen inte gjorts tidigare?

Daniel Tallberg är knappast den enda som undrar det här.

Om man följt med nyhetsrapporteringen så märker man att det har inte hänt så mycket under de senaste nio åren – om inte mer!

Följande stycke skrevs redan för nio år sen av Studentbladets chefredaktör Jonny Smeds:

“En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet kommer att föreslå att Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ska ta sig an yrkeshögskolestuderande. Studerandekårerna har redan länge krävt förbättrade och mer jämlika möjligheter till hälsovård. Universitetsstudenter har redan i 40 år haft tillgång till Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS, men yrkeshögskolestuderande får ännu i dag förlita sig på den kommunala hälsovården. Studerandekårerna har länge påtalat de här ojämlikheterna, och nu verkar en förbättring vara i sikte.”

Tillbaka till 2018.

En SHVS-arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet har sedan mars 2017 förberett en lagreform på yh-studerandes studenthälsovård. Det verkar som att tiden har stått stilla. Men enligt Eero Löytömäki, som representerar Samok (Finlands studerandekårens förbund) och yh-studerande i arbetsgruppen, går vi mot nya tider.

Kommer något denna gång att förändras?

– Jag tror starkt på att yrkeshögskolestuderande kommer att få SHVS-vård 1.1.2020. Ett lika stort förtroende har också Samok och studentrörelsen om ärendet. Lagen är i praktiken färdig och den kommer att behandlas före riksdagens sommarpaus. Det här betyder att om allt går som det ska, så kommer SHVS-lagen att vara godkänd före midsommar 2018. Den enda konkreta risken att SHVS-lagen inte går vidare är om hela sote-reformen faller, säger Löytömäki, socialpolitisk sakkunnig på Samok.

Varför har inte reformen gjorts tidigare?

– Utvidgningen av Studenthälsan till yrkeshögskolorna har tagit en lång tid. Tack vare sote-reformen behandlas den nu. Politiker har försökt göra något åt saken i över tio år. Orsaken varför reformen har tagit så här länge beror på att man under de senaste åren har vetat att hälsovårdssystemet kommer att förnyas (sote) och därför har inte en reform av Studenthälsan heller gjorts. Nu, då sote-reformen framskrider, har man på samma gång kunnat förnya högskolestuderandes studenthälsovård.

Vad händer om sote-reformen inte blir av?

– I så fall får inte yrkeshögskolestuderande någon studenthälsa. Att sote-reformen faller är ganska osannolikt, så yrkeshögskolestuderande kan sova tryggt. Om sote-reformen faller så finns det en politisk vilja att utvidga Studenthälsan, och det skulle vara enkelt. Jag tror att man snabbt skulle kunna driva igenom en ny lag med SHVS-arbetsgruppens arbete som grund. Men sote-reformen faller knappast, men det här är mest spekulationer.

Vad är alltså slutsatsen? Varför har det tagit så länge?

Jo, för att studenthälsovårdsreformen är kidnappad av sote.

Suck.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?