Hoppa till innehåll

Herrmiddagens aidsskämt av gayikon fick maktlös jämlikhetsansvarig att avgå i protest

”Härmed avgår jag med omedelbar verkan från posten som Jämlikhetsansvarig i Studorg”, skrev Hanna Bäckström till StudOrgs medlemmar på Facebook.

Avskedsbrevet innehöll kritik mot studentföreningen StudOrg vid Soc&kom i Helsingfors som enligt Bäckström inte håller sig till sin jämlikhetsplan, att det inte är välkomnande eller trevlig atmosfär i föreningen, att smaklösa skämt ska sväljas och att det diskrimineras. Bäckström understryker att queerpersoner och feminister inte vill ta del av evenemangsutbudet för att det är ett heteronormativt upplägg.

Efter att Bäckström tagit del av vad som hänt under StudOrgs herrmiddag var måttet rågat.

– Där ordnades en konsttävling. Vinnarbidraget var en homofobisk karikatyr av Tom of Finland och innehöll skämt om aids. Den föreställde en muskulös man med en stor kuk som näsa. Figuren sa ”Jag har aids och det är kulturellt relevant”. En bild av den laddades också upp på nätet för allmänheten att se, säger Hanna Bäckström, andraårsstuderande på Soc&kom.

Bäckström valde att protestera och avgick från sin post som jämlikhetsansvarig. Målet var att skaka om föreningens medlemmar så att de skulle vakna till och inse vad som är på gång i föreningen. Hen fick en del stöd från medstuderande men också kritik.

Styrelsen för StudOrg raderade bilden från nätet och bad om ursäkt, men önskar att medlemmarna i fortsättningen meddelar styrelsen om vad som är på gång för att styrelsen ska kunna agera i tid.

Enligt Bäckström var herrmiddagens händelse spiken i kistan för alla de andra övertramp som hen märkt av som studerande och inom föreningens verksamhet.

Kan du beskriva din roll som jämlikhetsansvarig 2017?

– Jag har granskat jämlikhetsplanen och tagit hand om trakasseriblanketten – förutom det, inte så mycket. Det är inte inbyggt i föreningen att den jämlikhetsansvarige ska ha en aktiv roll i föreningen. Övertramp händer och så går man vidare. Det är svårt att göra saker på en post som inte är aktiv.

Bäckström har velat ta itu med saker som bryter mot jämlikhetsplanen.

– Men man vågar inte säga emot. Man blir stämplad för att vara en glädjeförstörare om man på en fest säger till någon att ”det där var dumt sagt”, att ”det där var inte okej”. För mig har det blivit att hålla käft i stället och jag går inte på fester något mer, vilket är beklagligt. En del kritiserar mig för att ha avgått tre veckor före min mandatperiod går ut. Men sådana här saker behöver uppmärksammas. Vi vill ha en bra förening.

Hannas avgång diskuterades på Jodel där alla skribenter är anonyma.

– Jag läste det men skrev inget. Jag var rädd att gå tillbaka till Soc&kom efter den här shitstormen. Rädd för att någon skulle konfrontera mig. Men det hände inte. Nu efteråt har jag deltagit i ett StudOrg-möte. Där diskuterades stämningen i föreningen och jag känner att diskussionen har tagits på allvar. Jämlikhetsplanen är ett mål och ett ideal som skulle kunna förklara vad föreningen vill vara. Men alltid lyckas det inte.

På mötet som Bäckström deltog i diskuterades också möjligheten att sätta in en nykter utomstående person på deras evenemang.  Om någonting händer under ett StudOrg-evenemang som skulle bryta mot jämlikhetsplanen så kunde denna person göra något åt saken.

Är det inte styrelsens och den jämlikhetsansvariges ansvar att göra det?

– Jo, men den här personen skulle kunna se till att det inte sker en massa tönterier. Att man har någon att vända sig till. Den jämlikhetsansvariges roll är mest formell. Den nya styrelsen borde se till att den nya jämlikhetsansvarige skulle ha en plats i föreningen och även ha en arbetsgrupp. En ensam jämlikhetsansvarig är kraftlös. Den jämlikhetsansvariges arbetsgrupp kunde till exempel rapportera till den jämlikhetsanvarige. Lite som när en korrekturläsare söker fel, säger Bäckström.

Enligt StudOrgs kurator Camilla Alperi är kritiken befogad på vissa punkter.

– Det som Bäckström kritiserar oss för är inte bara ett problem för StudOrg utan också ett samhällsproblem. Vi beklagar situationen och önskar en fortsatt öppen dialog mellan föreningens medlemmar och styrelsen. Jag kan meddela att trakasseriblanketten uppdateras, vi har övergått till könsneutral sittordning på sitsar och vi utvecklar safe space-riktlinjer (särskilda ordnings- och trivselregler för evenemang), säger Camilla Alperi kurator för StudOrg.

Alperi poängterar att styrelsen inte försöker avskärma sig från problemen och anser att det hela handlar om ett kommunikationsproblem.

Håller ni er till er jämlikhetsplan?

– Vi strävar efter att hålla oss till den men vi kan inte göra det jämlikt för alla hela tiden, säger Alperi.

Hur kan det vara så att det inte är en välkomnande atmosfär i föreningen?

– Vi är ledsna att det upplevs så och vi försöker nog göra något åt saken Det finns olika åsikter om saker och ting.

Sker det diskriminering inom föreningen?

– Inte avsiktlig diskriminering. Vi har inte hört talas om att något sådant sker. Men vi vet att människor ibland gör övertramp då de drar skämt. Det är svårt att som förening dra en allmän linje om vad som är acceptabelt och inte. Vi kan inte agera åsiktspolis angående vad folk vill skämta om, fastän andra anser att så behövs. Dock tycker jag att vi alla har ett personligt ansvar att säga till när de känner att något går för långt och här är det viktigt att styrelsen leder med exempel. Likaså är det viktigt för alla att lyssna när någon ifrågasätter en och respektera den andras upplevelse.

Är det ett problem att det finns queerpersoner och feminister som inte vill ta del av evenemangsutbudet?

– Vi kämpar för att vår verksamhet ska vara välkomnande för alla. Heteronormativitet är ett strukturellt problem i samhället. Det är lätt att man utgår från bara det när man ordnar evenemang, säger Alperi.

Innehållet som ska granskas enligt StudOrg.

– Herrmiddagen går inte emot vår jämlikhetsplan. Jag anser att evenemanget inte är diskriminerande, men jag förstår nog att den kan upplevas så. Det är därför vi ska granska upplägget fram till nästa läsår. Att tävlingsbidraget under middagen vann och publicerades på nätet är ett mänskligt misstag och borde inte ha hänt. Vi har haft ett möte med Bäckström som upplevde att det skett förändringar. Många av oss på plats hade en bra smak i munnen efter det här mötet, säger Alperi.

– Det vi kritiseras för är inte bara ett problem för StudOrg. Inte kan vi ju rå för vad en individ gör på våra evenemang. Vi kan bara ge riktlinjer. Om det sker övertramp har styrelsen ett ansvar att agera. Men man får inte glömma det att alla individer har ett eget ansvar över sina handlingar, säger Alperi.

Redaktör för Studentbladet.

2 kommentarer till “Herrmiddagens aidsskämt av gayikon fick maktlös jämlikhetsansvarig att avgå i protest”

  1. Det är ju frågan om ett rent brott här. Hets mot folkgrupp. Det går att brottsanmäla till polisen, och en sådan signal till medlemmarna skulle säkert åtgärda problemet mest effektivt.

    1. @zed Smaklösa skämt kan inte tolkas som hets mot folkgrup. Man har klart rätt att bli förolempad och kritiserad men att hota med kriminella konsekvenser vore katastrofalt för samhället.

Vad tycker du?