Hoppa till innehåll

Helsingfors-
alliansen lanserar svenskspråkig webbplats för studievägledning

Söker du en studieplats i Helsingfors? Nu finns det ett högskoleneutralt center för studievägledning. Verksamheten riktar sig främst till personer som är intresserade av att studera på svenska på högskolor i huvudstadsregionen. Centret stöder också studiehandledare, främst i gymnasier och yrkesinstitut.

Centret inleder sin verksamhet med en servicepunkt på webben, där man hittar information om bland annat högskolornas utbildningsutbud, antagningsprocess, svenskspråkiga service och språkkrav. Servicepunkten finns på Helsingforsalliansens webbplats studeraihelsingfors.fi.

– Vi kommer till en början att erbjuda webbaserad vägledning inför studievalet, t.ex. via Skype och chatt, säger Annika Stadius, projektledare för projektet.

Syftet med projektet är att erbjuda stöd för sökande till svensk- och tvåspråkiga högskoleutbildningar i huvudstadsregionen så att de lättare hittar rätt bland det stora utbudet av information och valmöjligheter. Det är en del av regeringens spetsprojekt, vars mål är att underlätta finnandet av en studieinrikting.

– Det sker ganska omfattande förändringar inom antagningen till högskolor de närmaste åren och många är osäkra på vad som gäller. Det är också lätt att den svenskspråkiga informationen försvinner bland den finskspråkiga. Vi vill skapa en stödtjänst där det ska vara låg tröskel att fråga om råd gällande studieval, säger Stadius.

 

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?