Hoppa till innehåll

Det här är Studentbladets nya linje

Hur kan vi nå vår publik, vem är denna publik och vad är vår uppgift?

Varför finns vi till?

Ett som är säkert är detta: Studentbladet behövs — i dag och imorgon. Finlandssvenska studerande behöver ett språkrör, en intressebevakare och en institution som värnar om landets svenskspråkiga studentkultur. För att fortsätta med detta arbete behöver tidningen bättre anpassa sig till en digital plattform, men också vidga sina vyer. Att studera handlar inte bara om studier utan är en identitet som inbegriper mycket annat. Vad gör studerande, hur rör de sig, vad äter de, hur bor de? Vad tänker de på, vilka problem och utmaningar har de, vad vill de läsa om, hurdant innehåll vill de konsumera?

Ingmar Bergman har en gång i tiden sagt att det inte går att bygga hus på tusen vackra ord och en näve sand, men jag börjar med orden och hoppas att huset under årets gång småningom tillkommer. För att förverkliga detta behöver tidningen en tydlig linje. Vi måste förstå vad vi gör och läsaren måste förstå vad hen får.

Det här är således Studentbladets linje för 2018:

1. STBL:s viktigaste uppgift är att vara ett språkrör för svenskspråkiga studerande i Finland. Tidningen är i detta avseende ställningstagande, men ska komma ihåg att inkludera röster från samhällets olika håll.

2. STBL:s uppgift är inte att tävla med de större medierna, utan innehållet ska ha alltid ha en koppling till studielivet och studerande som målgrupp, och prioritera kvalitet framför kvantitet.

3. STBL ska våga göra seriös journalistik, men STBL ska våga att inte ta sig självt för seriöst. För att skapa engagerande, granskande och underhållande innehåll ska humorn inte glömmas bort. I ett postmodernt, digitalt mediefält är humor i sina olika former ett viktigt verktyg.

4. STBL ska prioritera innehållet framför formatet. Klassisk pappersjournalistik har också en plats på nätet, men det digitala innehållets format är varierande och bör utnyttja text, video, bilder och grafik ändamålsenligt.

Slutligen vill jag upprepa något jag sagt tidigare: Jag föraktar torr och oengagerande journalistik och jag vägrar publicera innehåll som får läsaren att somna — detta lovar jag.

Gott nytt år!

Rafael Donner

Chefredaktör, Studentbladet

 

PS. Vill du delta i arbetet, eller har du tankar och idéer? Hör av dig!

Tipsa STBL!

Studentbladets chefredaktör 2017-2018 @rafael.donner

Vad tycker du?