Hoppa till innehåll

Juridikstuderande blundar inte för sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier, antastande och sexism. Dessa beteenden platsar inte i föreningars verksamhet, på arbetsplatser under studietiden eller på universiteten i samband med studierna, anser ämnesföreningarna i ett ställningstagande.

Ställningstagandet blev skrivet till efter att vi läst vad som skrivits i Facebook-gruppen #milläoikeudella och efter medier som Helsingin Sanomat tagit upp det, säger Rita Härmälä, ordförande för Juristklubben Codex, ämnesföreningen för jurikstuderande på Helsingfors universitet.

#milläoikeudella är en grupp för personer inom juridikbranschen som delat med sig av erfarenheter av sexuella trakasserier och osakligt beteende som de varit med om på arbetsplatsen och från studietiden.

Personligen blev jag förvånad över mängden berättelser som delats. Jag har inte hört om att någon annan medstuderande som blivit utsatt på Codex evenemang, säger Härmälä.

Om sexuella trakasserier sker inom studielivet ska ämnesföreningens styrelse reagera direkt på hotfulla situationer. I en enkät som vi gjorde i augusti fick vi inga svar på att någon skulle ha blivit utsatt inom vår förening. Vi får hoppas att enkäten ger en verklighetsenlig bild av situationen och  att det fortsätter så även i framtiden, säger Härmälä.

Juristklubben Codex utvärderar sina evenemang och om det sker sexuella trakasserier så är det något att ta i tu med.

Studieevenemang ska vara en trygg atmosfär, säger Härmälä.

I Åbo kan Nicole Ekman hålla med vad Härmälä säger.

Nej, jag har inte hört om att det skulle pågå sexuella trakasserier inom vår förening. Men bara för att det inte nämns kan man inte utesluta möjligheten att det ändå sker inom studielivet. Vi vill ta en ställning i det här och lyfta upp det, säger Nicole Ekman, ordförande för Ämnesföreningen Stadga, som samlar den juridiska utbildningens studerande vid Åbo akademi.

I ett meddelande på Finlands juristförbund hemsida skriver juridikämnesföreningarna följande:

Sexism, sexuella trakasserier och antastning har av orsak väckt mycket diskussion de senaste dagarna, då modiga aktörer inom den juridiska branschen och juridikstuderande inom ramen för #milläoikeudella-kampanjen har delat sina erfarenheter av sexuella trakasserier och osakligt beteende på arbetsplatsen och från studietiden.

Hittills har det i och med #milläoikeudella-uttalandet publicerats 200 berättelser gällande sexuella trakasserier inom den juridiska branschen. Beklagligtvis har många av dessa att göra med upplevelser under studietiden. Yrkesidentiteten och juristkårens kultur byggs upp redan som studerande. Antastning, diskriminering, trakasserier och sexism hör inte hemma i studietiden och inte heller i framtidens arbetsliv.

Som juridiska studentföreningar strävar vi till att alla under studietiden ska kunna känna sig trygga på studentföreningarnas evenemang, i övrig verksamhet, på universitetet och i arbetslivet. Studentföreningarnas verksamhet utvärderas regelbundet och förs i en mer jämställd riktning. Arbete har redan gjorts, men det finns mer att göra. Därför ser vi inte bort, avfärdar inte och förminskar inte. Vi tar tag i osakligt beteende då vi stöter på sådant.

Följande steg är att noggrannare utreda problemets utbreddhet bland studerande och jurister. Utredningen kommer att göras av Finlands Juristförbund. Diskussionen om sexuella trakasserier och bekämpandet av den är av yttersta vikt och det är skäl att fortsätta den.

Undertecknat har ordförande och följande års orförande för följande föreningar: Pykälä, Lex, Artikla, Judica, Justus, Juristklubben Codex och Ämnesföreningen Stadga. För att belysa kampanjen använder de sig av #eimilläänoikeudella på sociala medier.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?