Hoppa till innehåll

Våldtäkter och sexuella trakasserier på studiefester

Studietiden är en tid för att lära sig inför livet. Men efter föreläsningarna vittnar studerande, före detta studerande, kvinnor, män och icke-binära om övergrepp, sexuella trakasserier och sexistisk jargong.

Studentbladet samlade in enkätsvar i november. Frågan var om studerande varit med om sexuella trakasserier vid de svenska högskolorna i Finland.

Av de svar som kommit in till Studentbladet är majoriteten av dem som berättar om sexuella trakasserier kvinnor.

Männen berättar om tafsande på fester och trakasserier. Två män vittnar om social press att gå med på sex. I ett fall handlar det om grupptryck från kompisarna. En man ville inte ha sex med en kvinna men kände sig tvungen på grund av grupptryck från de andra männen och kvinnan på plats.

I det andra fallet undrade kvinnorna ”vad det är för fel med dig” när en man i en kvinnodominerad studieinriktning nekade till sex.

Våldtäkter i samband med studiefester

Kvinnorna som vittnar om sexuella trakasserier är betydligt fler än männen. De allra flesta fallen är kopplade till studiefester och många vittnar om män som fortsatt trakassera trots att de sagt emot.

Det finns också flera vittnesmål om sexuellt våld och fem kvinnor vittnar om våldtäkt. Flera av våldtäkterna är kopplade till studiefester och berusade medstuderande.

Flera av kvinnorna som svarar på enkäten berättar om att de lagt skulden på sig själva och svårigheten att berätta om det som hänt. Skuldkänslorna dyker också upp bland dem som låtit bli att berätta eftersom de tänker att de kanske kunde ha förhindrat att också andra blir utsatta.

Flera kvinnor berättar också om rädsla i situationer där fulla män varit fysiskt starkare eller vägrat sluta. På studiefester har det krävts att vänner eller utomstående har gått emellan för att förhindra att trakasserierna fortsätter.

Festkulturen går för långt

En person som inte definierar sig som binär berättar också om en väldigt sexistisk stämning på högskolan och flera fall av sexuella trakasserier på studiefester. Personen upplever många inslag i festkulturen som motbjudande och sexistisk.

Det finns också andra som riktar kritik mot festkulturen och bland annat lyfts gulisintagningarna fram med fall av sexism och ett grupptryck som gör det svårt att säga nej. Speciellt svårt kan det vara för unga personer i ett nytt sammanhang att säga emot.

Före detta personal involverade

Sex personer berättar om sexuella trakasserier av högskolepersonal. Av dem är två personer studerande i nuläget, medan fyra inte längre studerar. I åtminstone två av fallen handlar det om personal som inte längre arbetar vid högskolan, i ett fall för att personen fick sparken för sexuella trakasserier.

En före detta studerande är missnöjd med hur högskolan hanterade fallet eftersom personalchefen frågade om hon verkligen tyckte att trakasseraren borde få sparken, alltså inte en fråga som borde ställas till den utsatta, eller ett ansvar som borde läggas på en.

Vad tycker du?