Hoppa till innehåll

Ändringar i studiestödet 2018

FPA meddelar att betalningsdagen för studiestödet flyttas från den fjärde till den första dagen i månaden eller följande bankdag.

Det här gäller studiepenning, bostadstillägg och skolresestöd. Till slutet av år 2017 är utbetalningsdagen den fjärde varje månad eller därpå följande bankdag.

Inkomstgränserna för studerande höjs – bara lite

Studerande får förutom studiestödet ha andra inkomster upp till årsinkomstgränsen. Årsinkomstgränsen fastställs utifrån det antal månader som den studerande lyft studiestöd under året. Från början av år 2018 höjs årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen med en procent. Förhöjningens storlek är kopplad till löneutvecklingen.

Exempel: Om en studerande lyfter studiestöd under nio månader år 2018, får hen under året ha upp till 11 973 euro i andra inkomster. Årsinkomstgränsen för tio stödmånader är 10 650 euro. I år är årsinkomstgränsen för nio stödmånader 11 850 euro och tio stödmånader 10 540 euro.

Föräldrarnas inkomster påverkar inte mer

Från och med 2018 påverkar föräldrarnas inkomster inte längre studiepenningens storlek för 18–19-åringar som studerar på andra stadiet och som bor självständigt. Dessa studerande kan få studiepenning till grundbeloppet, 250,28 euro per månad. Föräldrarnas inkomster inverkar på studiepenningen till slutet av 2017: studiepenningen minskar eller betalas inte alls, om föräldrarnas sammanräknade årsinkomst är över 61 010 euro.

Om en 18–19-åring som studerar på andra stadiet som bor självständigt inte ännu får studiepenning på grund av föräldrarnas inkomster, kan hen ansöka om studiepenning på förhand för studier efter den första januari 2018.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?