Hoppa till innehåll

Enkel app ska lösa elevers komplexa problem

Dlearn.Helsinki är en av sju finalister i innovationstävlingen Helsinki Challenge som tacklar FN:s mål för hållbar utveckling.

Teamet vill ge lärare och elever bättre verktyg att utveckla större färdigheter i att leva och verka i en global värld. Till dessa färdigheter räknas till exempel förmågan att kunna analysera komplexa situationer, tänka kritiskt och ifrågasätta, förstå mångfald samt att respektera människans värdighet.

– Vi vill inte främst fokusera på individen fastän förändring sker på individnivå. Utan vi tror starkt på samarbete och gemenskap och att klassrum tillsammans ska kunna tänka på till exempel mångfald ur ett större perspektiv, säger teamledare Auli Toom, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Hon och det övriga teamets medlemmar är bekymrade över unga och speciellt sådana med invandrarbakgrund som hamnar utanför samhället.

– I dagens polariserade värld är det speciellt viktigt att man utvecklar undervisningen så att redan lågstadieelever förstår vikten av gemenskap och att tänka kritiskt, säger Veli-Matti Harjula som är lärare i Merilahden peruskoulu i Nordsjö i Helsingfors och en av teamets medlemmar.

Enligt teamet har lärare fantastiska möjligheter att inte bara se eleverna som individer utan också följa med hur eleverna beter sig i olika grupperingar.

– Hur det går till i praktiken är via en app som teamet utvecklat. Genom den ska lärare på ett enkelt sätt kunna analysera elevers attityder och lättare kunna involvera alla och på så sätt undvika att somliga hamnar vid sidan om, säger Toom.

Som målsättning har Dlearn.Helsinki att deras app ska tas i bruk varje dag i skolorna och att elever och studenter på sikt ska utveckla globala färdigheter.

– Ur en lärares synvinkel är det ju självklart att man vill att så många som möjligt får fortsatt utbildning efter grundskolan. Vi vill att elever ska ha bättre verktyg att kunna ta kontakt med andra människor och ta kontroll över sina egna liv. Det ligger också i samhällets intresse eftersom det på alla sätt är bättre och billigare om färre hamnar utanför, säger Harjula.

1 kommentar till “Enkel app ska lösa elevers komplexa problem”

  1. Pingback: Ikväll: Helsinki Challenge - här är alla finalister - Studentbladet

Vad tycker du?