Hoppa till innehåll

Österbottningarna fick tvåspråkighetspris

De österbottniska nationernas samarbetsorgan vid Helsingfors universitet, Österbottniska delegationen, tilldelades Helsingfors studentkårs pris för årets tvåspråkighetsbragd för sitt långvariga arbete att föra samman finskspråkiga och svenskspråkiga.

– Vi känner oss riktigt stolta, det känns som ett fint erkännande, säger Österbottniska delegationens ordförande och Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen.

Hur har ni arbetat för tvåspråkighet?

– Vi har en överenskommelse inom huset att alla alltid får prata sitt modersmål, och jag är stolt över hur bra det fungerar. Vi har också som princip att alla ska få öva sig på det andra inhemska om man vill och det är faktiskt via Österbottniska delegationen som jag själv har lärt mej att våga prata finska.

– Vi ordnar en hel del gemensamt program och vi är noga med att allas traditioner ska få finnas med. Jag upplever verkligen att vi har en fungerande tvåspråkighet.

Kommer ni att fortsätta arbeta för tvåspråkighet?

– Förstås vill vi ju bli ännu bättre på vår tvåspråkighet. I mitt tal på Porthanfesten på lördagen tackade jag EPO och PPO för att de låtit mig lära mig finska och samtidigt bad jag deras medlemmar att våga öva sin svenska allt mera och att de ska våga ta tillvara den möjligheten.

Priset delades ut på studentkårens tvåspråkighetsutskotts svenska dagen-tillställning. Priset delas varje år ut till en person, en förening eller en del av universitetet som jobbar för att berika universitetets tvåspråkighet.

Österbottniska delegationen består av Vasa nation, Etelä-Pohjalainen osakunta och Pohjois-Pohjalainen osakunta.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?