Hoppa till innehåll

Myggfällor mot malaria

Elmo är en av sju finalister i innovationstävlingen Helsinki Challenge som tacklar FN:s mål för hållbar utveckling.

– Idén till det här projektet kommer från början kanske inte helt oväntat från Afrika där en kollega till mig arbetat länge, först i Kongo och nu i Somalia. Han vittnar varje kväll om hur malariamyggorna försöker ta sig in i huset och är fundersam över om människor är tillräckligt skyddade i sina hem, säger Meri.

”In i nätet men inte ut”

Myggnät runt människors sängar har halverat malariadödligheten men fortfarande finns det mycket att göra för att få bukt med sjukdomen. Team Elmo utvecklar en form av nya nät som ska hindra malariamyggans framfart. Med hjälp av människor som naturliga lockbeten ska näten förhindra att myggorna kommer in i huset. In i nätet men inte ut.

– Det blir en fälla för dem. Det är frågan om ett slags dubbelnät som ska stänga in myggorna. De kan ta sig igenom det första nätet men kommer inte att kunna ta sig ut ur det, lite grann som vissa fiskfällor, säger Meri.

På torrare områden överlever myggorna inte längre än ett dygn efter att de fångats i näten eftersom de behöver vätska.

Vaccin ska göra människoblod giftigt för myggorna

Just nu pågår fälttester i Tanzania. Resultaten av hur effektiva näten visat sig vara väntas någon gång på våren 2018.

– Vi har haft 28 olika prototyper av nät och av dem valde vi ut de två bästa efter att vi testat dem på sommaren här i Finland där det ju som bekant finns mycket mygg.

Team Elmo arbetar även på ett vaccin som ska göra människoblod giftigt för myggorna. Som målsättning har team Elmo att på sikt utrota malaria. Är det alltså möjligt att göra det?

”Vi har haft 28 olika prototyper”

– I princip är det möjligt eftersom endast människor är bärare av malaria. Det finns två lösningar. Den ena är att utrota alla malariamyggor vilket inte är en speciellt realistisk lösning. Den andra möjligheten är om alla människor skulle bli behandlade med medicin och botade samtidigt, då skulle även parasiterna dö bort. Men även det här är ett ytterst osannolikt scenario.

Man har också på många håll försökt utrota myggorna med DDT och andra gifter. Speciellt i Indien och Sydostasien var detta länge en populär lösning.

– Tyvärr var det en dålig lösning. För det första är det inte bra för miljön med så mycket gift i naturen och för det andra så hjälpte det inte. Man lyckades inte utrota alla myggor och dessa blev dessutom småningom resistenta mot gifterna och därmed ännu svårare att utrota.

Vad tycker du?