Hoppa till innehåll

Mera jobb för högskoleutbildade

I slutet av september 2017 var de högskoleutbildade arbetslösa 40 836 i Finland. Det positiva är att fler har fått jobb jämfört med siffran från föregående år. Arbetslösheten har sjunkit med 15,8 procent.  Det här betyder att på ett år har 7 667 högskoleutbildade personer fått jobb.

Arbetslösa och utexaminerade i september 2017:

  • Kandidater 21 497 (-16,1 procent).
  • Magistrar 17 865 (-15,7 procent).
  • Forskarutbildning 1 474 (-12,5 procent).

Den positivaste trenden sker för de nyexaminerade varav 14 579 är arbetslösa men jämfört med september 2016 har den siffran minskat med 3193 personer. Det vill säga andelen arbetslösa nyexaminerande har sjunkit med 25,6 procent.

Tittar man på utbildningsområdena så har antalet högskoleutbildade samt arbetslösa på samtliga områden minskat.

Färre arbetslösa 2017 jämfört med 2016:

-5 387 ingenjörer (-22,1 procent),

– 3875 tradenomer (-13,7 procent),

– 2 845 filosofi magistrar (humanistiska området) (-12,7 procent),

– 2 326 magisterexamen utfört inom handeln  (-12,0 procent)

– 2 236 diplomingejörer  (-24,5 procent).

Totalt var 40 836 högskoleutbildade arbetslösa i september 2017.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?