Hoppa till innehåll

KU och HU bildar två gemensamma professurer

Det blir en professur i konstvetenskap under Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Den andra professuren ska placeras i Konstuniversitetet och fokuserar på forskning inom konstnärliga processer.

Universiteten vill stärka huvudstadsregionens ställning inom konst- och kulturforskning genom de gemensamma professurerna.

– Vårt mål är att stärka Konstuniversitetets forskningsmiljö genom att bygga nätvärk. Samarbetet med Helsingfors universitet är en viktig del av det, säger Konstuniversitetets vicerektor med ansvar för forskning Lauri Väkevä.

– Genom ett tätare samarbete blir det enklare och mer flexibelt för studerande att utnyttja båda universitetens forskning och undervisning, säger Helsingfors universitets humanistiska fakultets dekan Hanna Snellman.

I bakgrunden ligger också Finlands universitets, UNIFI:s, rapport om hur man kunde utveckla de konstnärliga branscherna där det föreslogs ett tätare samarbete mellan Konstuniversitetet och Helsingfors universitet och att arbetsfördelningen mellan universiteten blir tydligare.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?