Hoppa till innehåll

Paperisera Studentbladet igen

Novium gjorde en helomvändning i våras när de lämnade SSI. På hösten bestämde de att Studentbladet ska vara digitalt och öppet för alla, slog fast medlemsavgift och valde styrelse och redaktion. Att dessa beslut inte längre dög på våren kom plötsligt. (Vilken tur för Noviums medlemmar att Stbl.fi nu är öppet för alla).

Att Novium valde att sluta betala för Studentbladet är däremot inte underligt med tanke på trenden inom studentvärlden. Vasa universitets studentkår lade ner sin tidning, Stockholms “Gadden” slutade ges ut medan de utreder tidningens framtid och så gott som alla studenttidningar har bantats ner de senaste åren.

Varför?

1. Kårerna är pressade. Främst ser studerande inte kårerna som självklara längre. Därför måste kårerna noggrant se över sina utgifter.

2. Medievärlden har förändrats och tidningar behövs inte längre som kommunikationskanal.

Dags att säga det tydligt och klart: Det är värt att betala för studentjournalistik.

Kårerna gör anspråk på att vara demokratiska institutioner som spelar en viktig roll i samhället. Utan att tillåta kritiskt granskande är kårerna mindre demokratiska.

Samtidigt kämpar kårerna med lågt engagemang och valdeltagande i kårval. Marknadsföring fungerar bra för roliga fester, men om studerande verkligen ska engagera sig i kårpolitik så är kritisk diskussion bättre. Att ha studentjournalister som öppet kritiserar kårvaldas beslut är kanske inte kul.

Men kårvalda har inte valts in för att ha det kul.

Framför allt är det värt att betala för innehållet. I över hundra år har Studentbladet erbjudit väldigt varierande innehåll som har både hatats och älskats. Det mångfaldet är värt att upprätthålla också för framtidens studerande.

För Studentbladet och SSI betalar en studerande i nuläget 6,80 per år. Kostnaderna är låga eftersom en stor del täcks av annonsförsäljning och understöd.

”Papperstidningen är fortfarande mycket mer värdefull för annonsörer”

Men om kårerna inte vill betala så måste Studentbladet finansieras på andra sätt.

Ett digitalt Stbl har erbjudit fantastiska nya möjligheter, men papperstidningen är fortfarande mycket mer värdefull för annonsörer. För effektiv annonsering på webben krävs det tid att bygga upp användarbasen och tekniska investeringar.

Att satsa på webben är rätt väg att gå. Men om studerande inte vill betala för journalistiken så borde Studentbladet ändå ge ut en papperstidning till per år. I så fall kunde en större del av Studentbladet finansieras genom annonser.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?