Hoppa till innehåll

Slutet närmar sig för kåravgiften vid HUS

Det har planerats under tio års tid i Helsingfors universitets Studentkårs fullmäktige. Nu har fullmäktige för Helsingfors universitets Studentkår (HUS) gjort slag i saken och lagt det i sin ekonomiska strategi. Målet är att medlemsavgiften på 101 euro som varje studerande måste betala för ska bort.

– Fastän HUS har den lägsta medlemsavgiften i Finland så känns det ändå av i de studerandes plånböcker. Vi vill att den sänkts till 0 euro, säger Laura Luoto, styrelseordförande för HUS.

Intäkterna för studentkåren i medlemsavgifter är ungefär en miljon euro. Det är nästan en tredjedel av de intäkter (totalt 3,6 miljoner) som HUS tar in för sin verksamhet. Detta sjusiffriga hål kommer HUS ändå att täppa till genom att använda sig av sitt bolag, HUS Gruppens intäkter.

Idag går 48 euro av medlemsavgiften till Studentkåren och 53 euro, enligt lag, till Studenthälsan (2017).

Placeholder bild för media som inte längre existerar
Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden var på Laura Luoto, styrelseordförande för HUS. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

– Vi har fått svaren från en medlemsenkät här nyligen. Där kom det fram att de som använder sig av vår service är väldigt nöjda, säger Luoto.

För HUS är det realistiskt att slopa medlemsavgiften 2025 och ända ge studerande den service och så förmånlig som möjligt. Det är också en service att inte ta betalt för service.

Den nya ekonomiska strategin har också att göra med Studenthälsan och vad regeringen beslutar inom social- och hälsovårdsreformen.

– Om SOTE-reformens lagar blir stiftade, vilket är högst troligt, så kommer avgiften för Studenthälsan att försvinna från den totala medlemsavgiften. Men vi kan ännu inte vara säkra på det, säger Luoto.

Det finns risker.

– HUS blir mer beroende av HUS Gruppens inkomster. Och HUS Gruppen är helt beroende av Finlands och världsekonomins läge.

HUS Gruppen gör markinvesteringar och driver affärsverksamhet genom att hyra ut affärslokaler i Brunnsgården i Helsingfors.

Det finns inga mellansteg i denna ekonomiska strategi utan medlemsavgiften kommer att sänkas direkt när det blir aktuellt 2025.

Sprider detta beslut från HUS ringar på vattnet till andra studentkårer?

– Det är svårt att säga hur de tar emot nyheten.  Vi funderar mest på våra egna medlemmar.

Andra kårer har inte samma möjligheter att sänka sin medlemsavgift. På andra sidan Helsingfors hittar vi Svenska handelshögskolan och deras studentkår. Deras medlemsavgift är 120 euro. Medlemsavgiftens nivå har inte diskuterats på tre år.

– Helsingfors universitets Studentkår är förmögna att sänka sin medlemsavgift. Vi har inte haft planer eller diskussioner om kåravgiften i fullmäktige sedan 2014, då vi ändrade kåravgiften sist. Att slopa avgiften vore svårt med dagens organisationsstruktur. Vi är jämfört med HUS en liten studentkår, säger Karri Lumivirta, kårordförande för Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Åbo Akademis Studentkår har för tillfället inga diskussioner på gång angående förändringar i kåravgiften på 116 euro.

– I nuvarande organisationsform skulle det vara väldigt svårt för oss att erbjuda samma tjänster som nu utan kåravgiften. I vårt fall finansieras största delen av intresseverksamheten, den som är förenlig med studentkårens syfte och uppgifter, med medlemsavgifter och om vi skulle slopa kåravgiften skulle vi inte kunna upprätthålla samma verksamhet som i nuläget, säger Oscar Nyman, fullmäktigeordförande för Åbo Akademis Studentkår.

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?