Hoppa till innehåll

Hanken är bäst på medelinsamling

– Vi hade redan en levande alumnverksamhet och goda kontakter till tidigare donatorer så vi kunde trycka på gasen redan från början, säger Wardi.

Wardi lyfter också fram en lyckad kommunikationskampanj utåt.

Åbo Akademi lyckades också bra med sin medelinsamling. Är det enklare för Finlandssvenskar att samla in pengar?

– Det ligger kanske någonting i det. För att klara oss har vi i alla tider byggt upp nätverk och stiftelser och det finns en stark sammanhållning bland finlandssvenskar där folk ställer upp för varandra.

– Samtidigt lyckades Hanken bättre på att söka stöd också utanför det nätverket. Kring 20 procent av donationerna kommer från andra länder och vi har också fått stöd av många finska stiftelser. Vi var väldigt ivriga med att berätta om kampanjen vitt och brett.

Många studerande donerade också pengar till Hanken.

– Att det finns ett brett stöd är superviktigt för oss och viktigt när vi diskuterar till exempel ackrediteringar, också om det bara är frågan om små summor. Många studerande gav 5 euro för att visa att de vill hjälpa Hanken. Vi känner oss otroligt tacksamma för alla studerande som ställt upp för oss. Det betyder verkligen mycket.

  • Insamlingen är ett sätt att få in kapital till högskolorna. Högskolorna har möjlighet att använda den avkastning som kapitalet ger.
  • Staten har också lovat motfinansiering för de pengar som samlas in. De betalar upp till 3 euro för varje euro som högskolorna samlat in, med ett tak på 150 miljoner euro.
  • Eftersom högskolorna samlade in så mycket medel, totalt 129,6 miljoner, så kommer staten att betala kring 1,15 gånger det högskolorna samlat in.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

Vad tycker du?