Hoppa till innehåll

300 studerande vill behålla nationalekonomi som magisterämne

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi på Åbo Akademi är mitt i en omstrukturering av sina magisterprogram.

Planen för de nya magisterprogrammen presenterades för studerandena på ett infotillfälle den elfte oktober. På fakulteten studerar samhällsvetare, ekonomer samt blivande rättsnotarier.

Bland de som påverkas mest av omstruktureringen är de studerande som har nationalekonomi som sitt huvudämne. Nationalekonomi är ett huvudämne som både samhällsvetare och ekonomer kan välja. Omstruktureringen innebär att studerande som påbörjar sina studier på handelshögskolan från och med hösten 2018, inte kan välja nationalekonomi som inriktning på sina magisterstudier. Istället erbjuds nationalekonomi inom samhällsvetenskapliga utbildningen i ett program som kallas “samhällsanalys” där studier i nationalekonomi och sociologi går hand i hand.

De studerande som studerar samhällsanalys skulle examineras till politices magister istället för ekonomie magister. Studerande som påbörjat sina studier före hösten 2018 får avlägga sin examen enligt de gamla magisterprogrammen.

Enligt fakultetens dekanus professor Malin Brännback är inbesparingar och personalförändringar på akademin orsaker för omstruktureringen. Man har varit tvungen att se över personalens arbetsbelastning och frigör nu resurser för forskning. Brännback försäkrar att utbildningen i nationalekonomi kommer att hålla samma nivå efter reformerna. Åbo Akademi skall bedriva så kallad ”på forskning baserad undervisning” där personalens forskning stöder utbildningen. Detta kan tillämpas speciellt bra inom nationalekonomin. Brännback poängterar att förändringen pågått i drygt två år. Hösten 2016 behandlades ärendet i fakultetsrådet där även ekonomistuderande var representerade. De nya programmen godkändes enhälligt.

Efter infotillfället startade Merkantila Klubben en namninsamling med syftet att försöka behålla nationalekonomi som en inriktning för magisterstudier inom handelshögskolan. I skrivande stund har över 300 studerande och utexaminerade skrivit sitt namn på listan.

Placeholder bild för media som inte längre existerar

Den ursprungliga bilden har tyvärr försvunnit från våra arkiv. Originalbilden togs av Elin Vidluind och hade bildtexten ”Högskoleminister Catharina Lindberg och Meri Lindström ordförande för Merkantila Klubben.”. Bild: Studentbladets grafiska hustomte.

Föreningens ordförande Meri Lindström samt högskoleminister Catharina Lindberg säger att reaktionerna till nyheterna bland studerande var blandade. Beslutet kom också som en överraskning till de flesta. Lindström och Lindberg är medvetna om beslutet som togs i fakultetsrådet hösten 2016. De anser att det är ett för stort ansvar för enstaka studentrepresentanter att förmedla all information till studerande. Ändringarna är så stora att informationen borde förmedlats tydligare av fakulteten och Åbo Akademi.

Namninsamlingen som även innehåller kommentarer av studerande med deras åsikter om omstruktureringen har nu skickats iväg till bland anant fakulteten och Åbo Akademis styrelse. Lindström och Lindberg hoppas att reformerna skulle tas upp i ny behandling.

Vad tycker du?