Hoppa till innehåll

Varför behöver vi er, FSF och Samok?

Idag måste man kunna sälja sin idé kort och slagkraftigt, så vi gav FSF och Samok en minut var för att övertyga oss i en hisspitch.

Anni Koivisto och Jyri Niemi från Samok. Bild: Matias Risikko

– Hej, jag heter Anni.

– Och jag är Jyri.

– Och vi kommer från Finlands studerandekårers förbund, Samok, och vi ska berätta varför Samok är viktig för studerande. I Finland har vi cirka 140 000 yrkeshögskolestuderande. Vi representerar dem alla och ser till att de tas i beaktande i riksomfattande beslutsfattande, säger Anni.

– Så vi gör intressebevakningen för yrkeshögskolestuderande i Finland och på EU-nivå. Till exempel diskuterar ministerier och arbetsgrupper trots allt ständigt om frågor som berör studerandenas dagliga liv. Samok stöder kårer så att vi får en ännu mer inflytelserik och starkare studeranderörelse, säger Jyri.

– Om du vill vara med i studeranderörelsen så är första steget att du blir medlem i din egen studerandekår.

//Anni Koivisto och Jyri Niemi, Samok.

Jimmy Nylund från FSF. Bild: Matias Risikko

– Hej, jag heter Jimmy Nylund och sitter i styrelsen för Finlands studentkårers förbund.

Vi representerar alla universitetsstuderande i Finland och bedriver deras intressebevakning både på nationell och internationell nivå.

Det här betyder bl.a. att vi skriver utlåtanden, gör ställningstaganden, sitter med i olika arbetsgrupper och träffar politiker, tjänstemän samt andra organisationers representanter.

Allt detta gör vi för att få universitetsstuderandes röst hörd i frågor som är viktiga för oss.

Det kan t.ex. handla om högskole- och utbildningspolitik, socialskyddsärenden, studiestödsärenden och hälsovårdsärenden.

Vi finns alltså till för att vi är universitetsstuderandes röst i samhället och vi försöker påverka samhället så som vi vill att det ska fungera.

Även du kan påverka vilka sakfrågor vi bedriver och vilka linjer vi ska ha i frågor som är viktiga för dig!

Det gör du blanda annat genom att rösta i studentkårsvalen. Sist och slutligen är det studentkårerna som besluter om FSF:s verksamhet.

Vi finns alltså till för att representera dig och dina medstuderande.

Lycka till med studierna!

//Jimmy Nylund, FSF.

Vad tycker du?