Hoppa till innehåll

Övertyga din styrelse – med enkla knep!

Ibland är det svårt att övertyga. Många föds inte med retorisk spetskompetens utan man måste öva. Enligt Antti Mustakallio, som är en expert och utbildare inom tal och retorik finns det några simpla knep att luta sig mot när det väl börjar vara dags.

Tänk på ditt meddelande

Vad vill du förmedla till dina åhörare? Vad vill du åstadkomma med ditt tal? Finns det argument som du vill försvara? Fokusera på dessa och kör inte på sidospår med ditt tals innehåll.

Tänk ut ditt argument och vad du baserar det på. Det här är en viktig och kritisk del i ditt tal.

Svaga tal beror oftast på att de är ogrundade och talaren har ingenting att säga eller att hen inte vet vad han vill åstadkomma med sitt tal.

Publik

Retorikens två grundpelare är meddelandet och publiken. Om talaren inte bryr sig om sin publik faller det lätt platt. En god talare riktar sitt tal till publiken. Är de gamla eller unga? Vad har de för utbildning, livsstil, politisk åskådning och tro. Det viktigaste du behöver ta reda på är hur de förhåller sig till det som du kommer att säga och hur de förhåller sig till dig som talare.

Forma ditt tal så att publiken känner som att de blir träffade av talet. Fånga publikens intresse, övertyga dem, genom att vinna deras förtroende redan i början av ditt tal.

Om du tror att publiken har motstridiga åsikter om din åsikt, försök tänk ut vad ni ha gemensamt så att ni kan närma er. Fungerar humor för att lätta upp stämningen?

Uppbyggnad

Ett tal kan ha en lätt uppbyggnad bara det finns en struktur. Bygg ditt tal med en början, huvuddel och ett slut.

I talets början ska du väcka publikens intresse och välvilja. Du kan också föra fram det som talet kommer att handla om.

När publiken är intresserade och litar på dig är det lätt ta sig vidare till talets huvuddel där du för fram det som du vill säga. Ge en bakgrund till det som du för fram, förklara det tydligt, argumentera och slå ner möjliga motargument.

I avslutningen kan du lyfta på humöret för publiken. Det går att försöka väcka känslor i publiken. På så vis fastnar talet i minnet på åhörarna. Du kan också föra fram talets huvudpoänger i det här skedet.

Presentation.

Lär dig ditt tal noggrant. Lär dig talet på så vis att när det kommer ur munnen ska det komma från hjärtat och inte dina luntlappar. Om det är möjligt håll talet utan anteckningar. Om det inte går – kom ihåg att hålla ögonkontakt med publiken.

Det viktigaste är att du pratar med en tydlig röst och artikulerar. Prata inte för snabbt. Om du är nervös, försök höja volymen en smula för att få mer självförtroende.

När du skriver ditt tal kom ihåg att inkludera humor, berättelser, exempel, konkreta saker, ordlekar med mera. Bygg en dynamik till ditt tal och inkludera pauser samt ändra röstens volym mellan varven. Kom ihåg att le om det passar tillställningen.

Ta lärdom av dig själv

När ditt tal är klargjort och publiken applåderar på stående fot slappna inte av. Nu går du igenom hur det gick och tänk kritiskt på det som fungerade och inte fungerade i ditt tal.

Var glad att du klarade av din prestation och kanske gör du ett ännu bättre tal nästa gång. Att övertyga din styrelse kan vara svårt som utomstående men stå på dig.

 

 

Redaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?